Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Vibranord®

   Tabletter, 100 mg

   Användarinformation

   Observera att läkare kan ordinera Vibranord för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i denna information. Följ alltid läkares ordination och anvisningarna på apoteksetiketten på läkemedelsförpackningen.

   Vad innehåller Vibranord®?

   En tablett innehåller:

   Verksamt ämne: doxycyklinkarragenat motsvarande 100 mg vattenfritt doxycyklin.

   Övriga innehållsämnen: magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, krospovidon.

   Hur verkar Vibranord®?

   Vibranord är ett antibiotikum som hindrar bakteriernas tillväxt.

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Pharmanovia A/S

   Jægersborg Allé 164

   DK-2820 Gentofte

   Danmark

   Information lämnas av

   Pharmanovia A/S

   Jægersborg Allé 164

   DK-2820 Gentofte

   Danmark

   Vad används Vibranord® för?

   Vibranord används för att behandla lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit).

   Chlamydiainfektioner i urin- och könsorganen.

   Borreliainfektioner efter fästingbett.

   Vid akut bihåleinflammation till patienter som är överkänsliga mot pencilliner eller då behandling med pencilliner ej gett önskad effekt.

   När ska Vibranord® inte användas?

   Använd inte Vibranord om du är överkänslig mot doxycyklin eller mot tetracykliner eller mot något av de övriga innehållsämnena.

   Att tänka på innan och under tiden du använder Vibranord®

   Barn under 8 år bör endast behandlas med Vibranord vid mycket svåra sjukdomstillstånd därför att denna typ av läkemedel (tetracykliner) kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller utvecklas ofullständigt och på grund av inlagring i det växande skelettet.


   Undvik solning, även i solarier under behandlingstiden samt minst 5 dygn efter avslutad behandling på grund av risken för allergiska hudreaktioner.

   Kontakta läkare om du får långvarig och/eller besvärande diarré.

   Graviditet

   Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Vibranord under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

   Amning

   Vibranord går över i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Vibranord under amning.

   Trafikvarning

   Det finns inget som tyder på att körförmåga eller användning av maskiner påverkas av Vibranord.

   Vad skall du undvika när du använder Vibranord®

   Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom behandlingseffekten kan påverkas om Vibranord tas samtidigt med andra läkemedel


   Effekten av Vibranord minskar om du tar Vibranord samtidigt med läkemedel som innehåller kalk (kalcium). Dessa mediciner bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum.


   Behandlingen med Vibranord kan också påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel: vissa läkemedel vid behandling av sur mage och halsbränna (antacida), järnmedicin, läkemedel mot virusinfektioner som innehåller didanosin, läkemedel mot högt blodtryck som innehåller kinapril, läkemedel mot epilepsi som innehåller fenobarbital eller

   fenytoin eller karbamazepin, läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin.


   Effekten av p-piller kan minska av behandling med Vibranord.


   Om du samtidigt använder antikoagulantia (läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig) ska du tala med din läkare innan du använder Vibranord, eftersom dosen för antikoagulantia kan behöva sänkas.


   Effekten av Vibranord kan påverkas vid samtidigt intag av alkohol.

   Hur ska du använda Vibranord®

   Dosering

   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 2 tabletter första dagen och därefter en tablett dagligen.

   Vid svårare infektioner kan dosen höjas till 2 tabletter dagligen under hela behandlingen.


   Barn 8-12 år: För barn i denna åldersgrupp finns i stället en oral suspension.


   Redan efter ett par dagars behandling med Vibranord kan du märka förbättring, men det är mycket viktigt att du fortsätterbehandlingen enligt läkarens anvisningar. Det finns annars risk för att infektionen återkommer.


   Ta medicinen tillsammans med mat för att förhindra obehagskänsla i magen.

   Svälj tabletten med vätska eller lös den i vatten men se då till att samtliga korn sväljs.

   Vad händer om du tagit för stor dos?

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

   Vilka biverkningar kan Vibranord® ge?

   Vanliga(förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, kräkningar och diarré. För att minska dessa biverkningar kan du ta Vibranord tillsammans med maten.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hud- och nässelutslag, överkänslighet mot solljus (se även avsnittet ”Att tänka på innan och när Vibranord används”).

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudrodnad, hud- och slemhinnepåverkan av olika svårighetsgrad, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), tjocktarmsinflammation, ökat tryck i huvudet (som kan ge symtom i form av huvudvärk eller nedsatt synskärpa), naglar som lossnar, överkänslighetsreaktioner.

   Svampöverväxt i slidan eller munhålan (t ex "torsk") kan ibland uppstå beroende på störningar i den normala bakteriefloran.

   Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber, andningssvårigheter och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller läkare kontaktas och behandlingen avbrytas.

   Hur ska Vibranord® förvaras?

   Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Senaste revision.

   2013–07–31

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vibranord®

  Oral suspension 10 mg/ml 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 086743
  • Tillverkare: Pharmanovia A/S

  141,72 kr

  Jämförspris: 2,36 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?