Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   Binger Strasse 173

   55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Klocke Pharma Service GmbH

   Strassburger Strasse 77

   77767 Appenweier

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Ventipulmin vet. 16 mikrogram/g granulat för häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 g granulat innehåller:

   Aktiv substans: Klenbuterolhydroklorid 16 mikrogram.

   Hjälpämnen: mannitol, laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon, löslig stärkelse, renat vatten.

   4. INDIKATION(ER)

   Luftvägsjukdomar på häst, där tilltäppning av luftvägarna p.g.a. kramp i luftrören och/eller ansamling av slem är en bidragande orsak och förbättrad rensning av luftvägarna är önskvärd.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid sen dräktighet och hjärtsjukdom.

   6. BIVERKNINGAR

   Svettningar, darrningar, hjärtklappning, oro och nässelutslag kan förekomma.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   0,8 mikrogram klenbuterolhydroklorid per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen, helst morgon och kväll. Detta motsvarar 5 g Ventipulmin granulat/100 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   Dosmåttet i förpackningen rymmer 10 g granulat, vilket motsvarar dosen till 200 kg kroppsvikt.

   Granulatet skall ges i fodret.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   -.

   10. KARENSTIDER

   Slakt: 28 dagar.

   Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Dräktighet

   Om Ventipulmin vet. granulat ges till dräktiga ston ska behandlingen avbrytas 1-2 dagar före fölning eftersom livmodersammandragningar kan försvagas av preparatet.

   Digivning

   Ventipulmin vet. bör ej användas till digivande sto.

   Andra läkemedel och Ventipulmin vet.

   Tala om för veterinären om hästen får andra läkemedel så som glukokortikoider (kortison).

   Ventipulmin vet. bör inte användas samtidigt med andra läkemedel med samma verkan som Ventipulmin (beta-adrenergika).

   Om hästen behöver sövas, tala om för veterinären att hästen är behandlad med Ventipulmin.

   Överdosering

   Rådgör med veterinär vid oavsiktlig överdosering.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015–01–09

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Pharmaxim AB

   Stenbrovägen 32

   253 68 Helsingborg

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ventipulmin® vet.

  Granulat 16 mikrogram/g 500 gram Burk

  • Varunummer: 058354
  • Tillverkare: Pharmaxim AB

  851,50 kr

  Jämförpris: 1,70 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?