Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco Animal Health A/S

   Eli Lilly Danmark A/S

   Lyskær 3E, 2 tv

   DK-2730 Herlev, Danmark

   Tillverkare:

   Janssen Pharmaceutica NV

   Turnhoutseweg 30

   B-2340 Beerse, Belgien

   eller

   Lusomedicamenta, Sociedade Técnica

   Farmacêutica, S.A.

   Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B

   Queluz de Baixo

   2730-055 Barcarena , Portugal

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Surolan vet. örondroppar/kutan suspension.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiva substanser: 23 mg mikonazolnitrat, 5 mg prednisolonacetat, 0,5293 mg polymyxin B sulfat.

   Hjälpämnen: kiseldioxid, flytande paraffin.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Surolan vet. är ett kombinationspreparat bestående av tre komponenter som verkar lokalt. Dessa komponenter har tillsammans en avdödande effekt på bakterier, mikrosvampar samt en inflammationshämmande effekt. Paraffinoljan har dessutom effekt mot öronskabb.

   Används vid öroninflammation och/eller hudinflammation.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Vid skador på trumhinnan skall preparatet ej användas. Skall inte användas vid överkänslighet mot något av innehållsämnena i Surolan vet.

   6. BIVERKNINGAR

   Enstaka fall av dövhet har rapporterats.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Öronbehandling: 3-5 droppar 2 gånger dagligen i den infekterade hörselgången. Behandlingen bör pågå några dagar efter det att symtomen försvunnit. Vid långvarig öroninflammation bör behandling pågå i 2-3 veckor eller enligt rekommendation från veterinär.

   I fall med öroninflammation och samtidig förekomst av öronskabb ges 5 droppar 2 gånger dagligen i 14 dagar i hörselgången.

   Behandlingen bör alltid utföras i båda öronen, även då symtom endast återfinns i det ena örat.

   Ytterligare behandling med antiparasitärt medel behövs inte.

   Hudbehandling: Påstrykes tunt på berörda hudområden samt i deras omgivning 2 gånger dagligen.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Skaka flaskan före användning.

   Vid öroninflammation: Sträck öronlappen uppåt så att hörselgången blir så rak som möjligt. Droppa ner det ordinerade antalet droppar i hörselgången genom att trycka lätt på flaskan. Massera därefter runt öronbasen så att dropparna fördelas jämnt.

   Vid hudinflammation: Droppa erforderligt antal droppar på det berörda hudpartiet genom att trycka lätt på flaskan, och fördela lösningen tunt och jämnt.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Vid återfall eller omfattande öroninflammation skall veterinär kontrollera öronstatus innan medicinering påbörjas.

   Prednisolon kan absorberas och ge bieffekter. Försiktighet bör iakttas vid behandling av små djur och vid långa behandlingstider.

   Behandling av dräktiga djur bör undvikas och endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-02-07
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Surolan vet.

  Örondroppar/kutan suspension 30 milliliter Flaska

  • Varunummer: 427779
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  215,50 kr

  Jämförpris: 7,18 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?