Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

   Strødamvej 52

   DK-2100 Køpenhamn Ø

   Danmark

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Streptocillin vet. 200 mg/200 mg intramammär salva

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 plastspruta för intramammarium (8 g) innehåller:

   Aktiva substanser: Dihydrostreptomycinsulfat motsvarande 200 mg dihydrostreptomycin och 200 mg bensylpenicillinprokain.

   Hjälpämnen: Hydrerad sojaolja, jordnötsolja.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Streptocillin vet. är ett kombinationspreparat bestående av penicillinprokain och dihydrostreptomycin som båda är antibiotikum och har bakteriedödande effekt. Används vid mastit förorsakade av penicillin- och dihydrostreptomycinkänsliga mikroorganismer samt vid juverskador (t.ex. tramp).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Vid överkänslighet mot penicillin, prokain, dihydrostreptomycin eller något ingående hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända biverkningar.

   Liksom alla läkemedel kan Streptocillin orsaka biverkningar.

   Om du observerar biverkningar, tala om det för din veterinär.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   1 plastspruta för intramammarium per juverfjärdedel och dag i 1-3 dagar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Används i kombination med allmän antibiotikabehandling vid infektion i juver och/eller i spene orsakad av penicillin- och dihydrostreptomycinkänsliga bakterier. Före applicering skall spenspetsen noggrant rengöras med i förpackningen bifogad våtservett med desinfektionslösning.

   10. KARENSTID(ER)

   Mjölk: 6 dygn

   Slakt: 10 dygn

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Streptocillin vet. intramammär salva kan användas under dräktighet och laktation.

   Den baktericida effekten av penicillin motverkas av bakteriostatiskt verkande läkemedel som erytromycin och tetracykliner.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-05-14

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Streptocillin® vet.

  Intramammär salva 200 mg/200 mg 4 x 8 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 038141
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  132 kr

  Jämförpris: 4,13 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?