Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   SALURES

   Tabletter, 2,5 mg och 5 mg

   Användarinformation

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på apoteksetiketten.

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på apoteksetiketten.

   Vad innehåller läkemedlet?

   En tablett innehåller:

   Verksamt ämne: bendroflumetiazid 2,5 mg respektive 5 mg.

   Hjälpämnen: kiseldioxid, laktosmonohydrat 82 mg respektive 80 mg, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat, povidon, potatisstärkelse.

   Hur verkar läkemedlet?

   Salures blodtryckssänkande effekt beror troligen på att vissa små blodkärl vidgar sig. Den urindrivande effekten beror på påverkan av njuren som har till följd att vätska lämnar kroppen. Salures förhindrar i vissa fall bildandet av njursten genom att minska kalkhalten i urinen.

   Innehavare av marknadsföringsgodkännandet

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com

   Information lämnas av

   Vad används läkemedlet för?

   Högt blodtryck, svullnad (ödem) och som förebyggande behandling vid njursten.

   När skall läkemedlet inte användas?

   Vid svåra lever- och njursjukdomar, gikt, överkänslighet mot tiazider och sulfonamider.

   Överkänslighet mot något innehållsämne.

   Att tänka på innan och när läkemedlet används

   Om du provat tiazider eller tiazidliknande preparat och då reagerat mot dem eller om du är diabetiker bör du meddela läkaren det. Tabletten innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Salures under graviditet.

   Amning

   Okänt om Salures går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Trafikvarning

   Tillfällig yrsel kan uppträda under blodtrycksbehandling varvid hänsyn bör tas till detta vid bilkörning eller skötsel av maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?:

   Behandlingseffekten kan påverkas om Salures och vissa andra mediciner tas samtidigt. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig användning av andra mediciner såsom hjärtstärkande mediciner (digitalisglykosider, sotalol), vissa blodtryckssänkande medel (ACE-hämmare), en grupp av smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande medel s.k. icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel samt litium.

   Doseringsanvisning

   Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Ett vanligt dosintervall är 2,5 mg – 10 mg per dygn.

   Vanlig dos vid:

   Högt blodtryck: 1-2 tabletter på morgonen.

   Svullnad (ödem): 1-2 tabletter på morgonen.

   Premenstruell svullnad: 1 tablett om dagen i 7-10 dagar före mens.

   Njurstenssjukdom: 1 tablett morgon och kväll.

   Vad händer om Du tagit för stor dos?

   Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

   Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

   Vanliga: I början av behandlingen kan yrsel och huvudvärk uppstå, men är snabbt övergående. Vid långtidsbehandling finns risk för sänkt kaliumhalt i blodet. Blodsockerhalten kan påverkas hos diabetiker eller personer med anlag för diabetes. Urinsyravärdena i blodet kan bli för höga och orsaka giktbesvär.

   Mindre vanliga: Blodtrycksfall i stående ställning (drabbar oftast äldre och ger yrsel eller svimning). Ökad urinutsöndring av magnesium samt förhöjd halt av kalcium i blodet. Minskad halt av natrium i blodet. Ökad ljuskänslighet.

   Sällsynta: Klåda, utslag, kärlväggsinflammation, minskat antal blodplättar eller en minskning av antalet vita blodkroppar. Dessa reaktioner upphör i regel när medicineringen stoppas. Rubbningar i syra-basbalansen .

   Enstaka fall av impotens har rapporterats.

   Förvaring och hållbarhet

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25°C. Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Överbliven medicin eller för gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring.

   Senaste revision.

   2014–04–15

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Salures®

  Tablett 5 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 056374
  • Tillverkare: Pfizer AB

  161,63 kr

  Jämförpris: 1,62 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?