Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL

   Rimadyl vet. 20 mg tuggtabletter för hund

   Rimadyl vet. 50 mg tuggtabletter för hund

   Rimadyl vet. 100 mg tuggtabletter för hund

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Zoetis Finland Oy

   Tietokuja 4

   00330 Helsinki

   Finland

   Tillverkare:

   Zoetis Belgium SA

   Rue Laid Burniat 1

   1348 Louvain-la-Neuve

   Belgien

   Information lämnas av:

   Orion Pharma Animal Health

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Tel: 08/623 64 40

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Rimadyl vet. 20 mg, 50 mg och 100 mg tuggtabletter Carprofen

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiv substans: Carprofen

   Hjälpämnen: Spraytorkat svinleverpulver, majsstärkelse, hydrolyseret vegetabiliskt protein, socker, vetegroddar, laktosmonohydrat, vattenfritt kalciumvätefosfat, flytande glukos, gelatin och magnesiumstearat.

   ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   Behandling av inflammatoriska och smärtsamma tillstånd i muskulatur, leder och skelett hos hund samt vid smärta efter operation hos hund.

   Smärtstillande och antiinflammatoriskt läkemedel.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till djur med blödningsrubbningar, måttligt/kraftigt försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion eller där det finns tecken på överkänslighet mot produkten.

   6. BIVERKNINGAR

   Vid användning av läkemedel av den här typen kan bland annat kräkningar, diarré, mag- och tarmblödningar, aptitlöshet, slöhet samt risk för njur- och leverskador förekomma men är sällsynt. Dessa biverkningar är ofta tillfälliga men kan i enstaka fall vara allvarliga eller livshotande.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Följ alltid av veterinär rekommenderad behandling.

   Tuggtabletterna har en smakstillsats som gör att de flesta hundar äter tuggtabletterna.

   Vanlig dos är:

   4 mg per kg kroppsvikt per dygn fördelat på två doseringstillfällen i lika stora doser.

   20 mg tablett: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen

   50 mg tablett: 1 tablett per 25 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen

   100 mg tablett: 1 tablett per 50 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   Vid behandlingstider i mer än 14 dagar bör hunden regelbundet undersökas av veterinär.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Om detta läkemedel ges samtidigt med andra läkemedel bör behandlande veterinär känna till annan samtidig medicinering.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvara tuggtabletterna på ett säkert ställe, så att hunden inte kan komma åt burken. Allvarliga biverkningar kan uppkomma om stora mängder tabletter konsumeras. Kontakta veterinär vid misstanke om att hunden fått i sig högre dos än rekommenderat.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Skall ej ges till katt.

   Skall ej ges till dräktiga eller lakterande tikar.

   Försiktighet bör iakttas vid användning till valpar under 6 veckor eller mycket gamla djur.

   Särskild uppmärksamhet bör iakttas vid medicinering av djur med hjärt-, lever- eller njursjukdomar, djur som är uttorkade samt vid förekomst av infektioner.

   Rimadyl tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Samtidig medicinering med andra NSAIDs eller läkemedel som kan påverka njurfunktionen negativt bör undvikas.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Av miljö och säkerhetsskäl ska överbliven eller gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-05-13

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 14, 20, 30, 50, 60, 100 och 180 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rimadyl® vet.

  Tuggtablett 20 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 013308
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  283 kr

  Jämförpris: 2,83 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?