Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merial S.A.S.

   29 avenue Tony Garnier

   69007 Lyon

   Frankrike

   Tillverkare

   Merial, Laboratory of Lyon Porte des Alpes

   99 Rue de l'Aviation

   69800 Saint-Priest

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Rabisin vet 1 IE/dos injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 dos (1 ml) av vaccinet innehåller:

   Aktiv substans:

   Rabiesvirus glykoprotein >1 IE

   Övriga innehållsämnen:

   Aluminiumhydroxid 1,7 mg, tiomersal < 0,1 mg och GMEM-medium (aminosyror, mineralsalter, vitaminer och andra ämnen lösta i vatten för injektionsvätskor).

   4. INDIKATION(ER)

   Aktiv immunisering av hund, katt, häst, nötkreatur och får mot rabies.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Injicera ej vaccinet subkutant på häst.

   6. BIVERKNINGAR

   Som för alla vacciner kan en överkänslighetsreaktion uppkomma. Sådana är sällsynta och lämplig symptomatisk behandling skall då sättas in.

   Injektion av vaccinet kan i enstaka fall orsaka en mindre och övergående svullnad på injektionsstället.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur, hund, häst, katt och får

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Hund och katt: 1 ml intramuskulärt eller subkutant.

   Nötkreatur och får: 1 ml subkutant.

   Häst: 1 ml intramuskulärt.

   Vaccinet omskakas väl före användning.

   Tillämpa vanlig aseptisk procedur. Använd steril utrustning.


   Djurslag

   Grundvaccinering

   Revaccinering

   Hund

   En injektion från 12 veckors

   ålder

   Ett år efter grundvaccinering

   därefter vart 3:e år

   Katt

   Två injektioner från 12 veckors

   ålder med 3-4 veckors intervall

   Årligen

   Häst, nötkreatur och får

   En injektion fr.o.m. två

   månaders ålder. Djur födda av immuniserade moderdjur skall vaccineras först vid 6 månaders

   ålder.

   Årligen

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: nötkreatur, får och häst: Noll dagar.

   Mjölk: Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Endast friska djur bör vaccineras.

   Djuret bör inte utsättas för hårt arbete innan full immunitet har uppnåtts.

   Kan användas under dräktighet och laktation.

   Inga andra vacciner bör ges inom 14 dagar före eller efter vaccination med denna produkt.

   Injektion av flera doser orsakar inga besvär.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-04-03

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningar:

   10 x 1 ml injektionsflaska

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rabisin vet.

  Injektionsvätska, suspension 1 IE/dos 10 x 1 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 412015
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  686,50 kr

  Jämförpris: 68,65 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?