Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Peditrace

   koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Peditrace är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Peditrace
   3. Hur du använder Peditrace
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Peditrace ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Peditrace är och vad det används för

   Peditrace är en blandning av spårelement i mängder som normalt tas upp via maten.

   Peditrace används för att täcka basala behov av spårelement för nyfödda och barn som får total intravenös näringstillförsel (dropp).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Peditrace

   Använd inte Peditrace

   • om du har Wilsons sjukdom (rubbning i kopparomsättningen).

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktigt med Peditrace:

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har nedsatt leverfunktion

   • om du har problem med utsöndring av gallan.

   Andra läkemedel och Peditrace

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.   3. Hur du använder Peditrace

   Doseringen av Peditrace anpassas till barnets vikt och bestäms av läkaren. Peditrace ges som en intravenös infusion under minst 8 timmar.

   4. Eventuella biverkningar

   Peditrace har inga kända biverkningar.

   Om trots detta märker några biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Peditrace ska förvaras

   • Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva innehållsämnena är (per ml):

   Zinkklorid

   521 μg

   Kopparklorid 2 H2O

   53,7 μg

   Manganklorid 4 H2O

   3,60 μg

   Natriumselenit

   4,38 μg

   Natriumfluorid

   126 μg

   Kaliumjodid

   1,31 μg

   vilket motsvarar (per ml):

   Zn

   250 μg

   3,82 μmol

   Cu

   20 μg

   0,315 μmol

   Mn

   1 μg

   18,2 nmol

   Se

   2 μg

   25,3 nmol

   F

   57 μg

   3,00 μmol

   I

   1 μg

   7,88 nmol.

   Övriga innehållsämnen är: Saltsyra (tillsätts för justering av pH-värdet) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Peditrace är klar, färglös lösning som finns i injektionsflaskor av polypropylen.

   Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Sverige


   Tillverkare

   Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-02-25


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Tillsatser skall utföras aseptiskt. Om tillsats till infusionsvätska görs på avdelning bör infusionen, med tanke på kontaminationsrisken, användas omedelbart. Görs tillsats med strikt aseptisk teknik i miljöbänk på apotek skall blandningen användas inom 96 timmar. Denna blandning skall förvaras i 2°C-8°C och infunderas inom 24 timmar efter det att den tagits ut ur kylförvaring.

   Innehållet i bruten flaska skall kasseras och får inte sparas till ett senare tillfälle.


   Blandbarhet

   Upp till 6 ml Peditrace kan sättas till 100 ml Vaminolac, Vamin 14 g N/l elektrolytfri eller glukoslösning 50-500 mg/ml.


   Data för tillsats till blandningar i ftalatfri plastpåse och för tillsats till TPN-lösningar finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Peditrace®

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 392381
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  556,69 kr

  Jämförpris: 5,57 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?