Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Peditrace

   koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PEDITRACE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER PEDITRACE
   3. HUR DU ANVÄNDER PEDITRACE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PEDITRACE SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD PEDITRACE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Peditrace är en blandning av spårelement i mängder som normalt tas upp via maten. Peditrace används för att täcka basala behov av spårelement för nyfödda och barn som får total intravenös näringstillförsel (dropp)..

   2. INNAN DU ANVÄNDER PEDITRACE

   Använd inte Peditrace

   • om du har Wilsons sjukdom (rubbning i kopparomsättningen).

   Var särskilt försiktig med Peditrace

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har nedsatt leverfunktion

   • om du har problem med utsöndring av gallan.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   3. HUR DU ANVÄNDER PEDITRACE

   Doseringen av Peditrace anpassas till barnets vikt och bestäms av läkaren. Peditrace ges som en intravenös infusion under minst 8 timmar.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Peditrace har inga kända biverkningar.


   Om dutrots detta märker några biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR PEDITRACE SKA FÖRVARAS

   • Förvaras vid högst 25ºC. Får ej frysas.

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   De aktiva innehållsämnena är (per ml):

   Zinkklorid

   521 µg

   Kopparklorid 2 H2O

   53,7 µg

   Manganklorid 4 H2O

   3,60 µg

   Natriumselenit

   4,38 µg

   Natriumfluorid

   126 µg

   Kaliumjodid

   1,31 µg


   vilket motsvarar (per ml):

   Zn

   250 µg

   3,82 µmol

   Cu

   20 µg

   0,315 µmol

   Mn

   1 µg

   18,2 nmol

   Se

   2 µg

   25,3 nmol

   F

   57 µg

   3,00 µmol

   I

   1 µg

   7,88 nmol

   Övriga innehållsämnen är: Saltsyra (tillsätts för justering av pH-värdet) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Peditrace är klar, färglös lösning som finns i injektionsflaskor av polypropylen.

   Förpackningsstorlek: 10 x 10 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Sverige

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-02-25

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Tillsatser skall utföras aseptiskt. Om tillsats till infusionsvätska görs på avdelning bör infusionen, med tanke på kontaminationsrisken, användas omedelbart. Görs tillsats med strikt aseptisk teknik i miljöbänk på apotek skall blandningen användas inom 96 timmar. Denna blandning skall förvaras i 2ºC-8ºC och infunderas inom 24 timmar efter det att den tagits ut ur kylförvaring.

   Innehållet i bruten flaska skall kasseras och får inte sparas till ett senare tillfälle.


   Blandbarhet
   Upp till 6 ml Peditrace kan sättas till 100 ml Vaminolac, Vamin 14 g N/l elektrolytfri eller glukoslösning 50-500 mg/ml.


   Data för tillsats till blandningar i ftalatfri plastpåse och för tillsats till TPN-lösningar finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Peditrace®

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 392381
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  556,69 kr

  Jämförspris: 5,57 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?