Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Norbrook Laboratories Limited

   Station Works, Newry

   Co. Down, Nordirland,

   BT35 6JP

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Norbrook Laboratories Limited

   105 Armagh Road, Newry

   Co. Down, Nordirland

   BT35 6PU

   Norbrook Laboratories Limited

   Station Works, Newry

   Co. Down, Nordirland,

   BT35 6JP

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Noroseal 2,6 g intramammär suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje 4 g intramammär spruta innehåller:

   Aktiv substans: Vismutsubnitrat, tungt 2,6 g

   Ljusbrun suspension

   4. INDIKATION(ER)

   Prevention av nya intramammära infektioner under sintidsperioden.

   Till kor som sannolikt kan betraktas som fria från subklinisk mastit, kan produkten vara lämplig att använda fristående för hantering av sinkor när det gäller mastitkontroll.

   Valet av kor som ska behandlas med produkten ska baseras på veterinärens kliniska bedömning. Urvalskriterier kan baseras på tidigare mastit och cellräkning för enskilda kor, eller vedertagna tester för detektion av subklinisk mastit eller bakteriologisk provtagning.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte produkten fristående till kor med klinisk eller subklinisk mastit under sinläggningsperioden. Använd inte till kor med klinisk mastit vid sinläggningsperioden. Se Särskilda varningar. Använd inte under laktation.

   6. BIVERKNINGAR

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Mjölkkor

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intramammär användning.

   Spruta innehållet av en spruta med produkten i varje spene omedelbart efter den sista mjölkningen under laktationen (vid sinläggningen).

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Massera inte spenen eller juvret efter infusion av produkten.

   Man måste vara noga med att använda aseptisk metod för att minska risken för mastit efter infusionen.

   Det är mycket viktigt att spenen rengörs och desinficeras noga med kirurgsprit eller spritimpregnerade torksuddar. Spenarna ska torkas av tills torksuddarna inte längre är synligt smutsiga. Spenarna ska få torka före infusionen. Spruta in aseptiskt och undvik att smutsa ned sprutmunstycket. Efter infusion är det tillrådligt att använda lämpligt spendipp/spray.

   Vid lägre temperaturer kan produkten värmas till rumstemperatur för att öka sprutbarheten.

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: noll dagar

   Mjölk: noll timmar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat.”

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   I kliniska fältprövningar kombinerades användning av produkten med ett långtidsverkande intramammärt antimikrobiellt medel vid sinläggningstiden.

   Det är bra att observera sinkor regelbundet avseende tecken på klinisk mastit. Om en förseglad juverdel utvecklar klinisk mastit, ska den påverkade delen mjölkas ut för hand innan lämplig behandling sätts in.

   För att minska risken för kontamination ska man undvika att doppa sprutan i vatten. Använd sprutan endast en gång. Det är viktigt att använda en noggrann aseptisk metod när produkten administreras, eftersom produkten saknar antimikrobiell verkan.

   Ge inte någon annan intramammär produkt efter administrering av produkten.

   Till kor som kan ha subklinisk mastit kan produkten användas efter administrering av en antibiotikabehandling som är lämplig för sinkor till den infekterade juverdelen.

   Dräktighet:

   Eftersom produkten inte absorberas systemiskt efter intramammär infusion, kan produkten användas på dräktiga djur. Vid kalvning kan kalven få i sig förseglingen. Intag av produkten är ofarligt för kalven och ger inga biverkningar.

   Laktation:

   Om produkten oavsiktligt används till en lakterande ko kan en övergående höjning av antalet somatiska celler (upp till 2-faldigt) observeras. I ett sådant fall ska förseglingen mjölkas ut manuellt, inga ytterligare försiktighetsåtgärder behövs.

   I kliniska prövningar har kompatibiliteten för produkten endast påvisats med ett preparat för sinkor som innehåller kloxacillin.

   Två gånger den rekommenderade dosen har administrerats till kor utan några kliniska biverkningar.

   Varning till användaren:

   Undvik kontakt med hud eller ögon.

   Om kontakt med hud eller ögon skulle uppstå, tvätta det berörda området noggrant med vatten.

   Om irritation kvarstår, sök läkare och ta med denna information.

   Personer som är allergiska mot vismutsalter ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Tvätta händerna efter användning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-06-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackninsstorlekar:

   Kartonger med 24 eller 60 sprutor samt 24 respektive 60 individuellt packade våtservetter. Förpackning med 120 sprutor samt 120 individuellt packade våtservetter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Förskrivningsstatus:

   För djur. Receptbelagt.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Noroseal

  Intramammär suspension 2,6 g 24 x 4 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 388721
  • Tillverkare: VM Pharma AB

  318,50 kr

  Jämförpris: 3,32 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?