Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Intervet International B.V.

   P.O. Box 31

   5831 AA Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Nobivac Rabies vet., injektionsvätska, suspension 2 IE

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktivt innehållsämne

   Per dos (= 1 ml):

   Inaktiverat rabiesvirus Stam Pasteur RIV ≥2 IE.

   Hjälpämnen

   Aluminiumfosfat och tiomersal.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   Aktiv immunisering av friska däggdjur mot rabies.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Lokala reaktioner på injektionsstället.

   Efter subkutanadministrering kan man känna en övergående knuta på injektionsstället.

   I sällsynta fall kan en övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund, katt, nöt, får, get, räv, iller och häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   1 dos = 1 ml injiceras intramuskulärt eller subkutant

   Hund/katt

   Nöt/häst

   Iller

   Får/get/räv

   Första vaccination vid

   12 veckor*

   6 månader*

   12 veckor*

   §3 månader*

   Revaccination vart

   tredje år

   annat år

   årligen

   årligen

   Administreringssätt

   Subkutant eller intramuskulärt

   Intramuskulärt

   Subkutant

   Subkutant

   * Första vaccinationen kan utföras vid en tidigare ålder, men revaccination måste då ges vid 12 veckors eller 6

   månaders ålder beroende på djurslag.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Omskakas.

   Låt vaccinet uppnå rumstemperatur före användning.

   10. KARENSTIDER

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).

   Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Utg.dat.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-05-05

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Blandbarhet:

   Nobivac Rabies är blandbart med och kan användas som spädningsvätska till Nobivac Tricat vet., Nobivac Pi vet., Nobivac Parvo live vet., Nobivac DHP live vet., Nobivac Ducat vet. samt Nobivac DHPPi vet.

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom produkterna som nämns ovan. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Dräktighet och laktation:

   Kan användas till dräktiga och lakterande tikar. Säkerhet under dräktighet och laktation har inte undersökts hos övriga djurarter.

   Överdosering:

   Inga särskilda symtom efter dubbel dos.

   Förpackningstyp, material och förpackningsstorlek:

   Flaska av hydrolytisk typ II glas, försluten med en halogenbutylgummipropp och förseglad med en kodad aluminiumkapsyl.

   Förpackningsstorlek: 10x1 dos (10 injektionsflaskor à 1 dos).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Ombud:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Tel: 08- 522 216 60

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nobivac® Rabies vet.

  Injektionsvätska, suspension 2 IE 10 x 1 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 552471
  • Tillverkare: Intervet AB

  782,50 kr

  Jämförpris: 78,25 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?