Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Intervet International B.V.

   P.O. Box 31

   5830 AA Boxmeer

   Nederländerna

   Ombud:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Tel: 08-522 216 60

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Nobivac DHP live vet. frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiva substanser:

   1 injektionsflaska frystorkat pulver (=1 dos) innehåller:

   Levande, försvagat valpsjukevirus (CDV) stam Onderstepoort minst 104 TCID50

   Levande, försvagat hundadenovirus 2 (CAV2) stam Manhattan LPV3 minst 104 TCID50

   Levande, försvagat hundparvovirus (CPV) stam 154 minst 107 TCID50

   Hjälpämnen:

   1 injektionsflaskaspädningsvätska innehåller: Fosfatbuffrad lösning 1 ml.

   4. INDIKATION(ER)

   Aktiv immunisering av hundar mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirusinfektion.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   En diffus svullnad, upp till 5 mm i diameter kan ses vid injektionsstället. Denna svullnad kan ibland vara hård och ömmande och kvarstå upp till tre dagar efter vaccination.

   I sällsynta fall kan en övergående förhöjning av kroppstemperatur och/eller en övergående akutöverkänslighetsreaktion (anafylaxi) förekomma kort efter vaccination som inkluderar symtom som slöhet, ansiktssvullnad, klåda, andnöd kräkningar, diarré eller kollaps. Uppsök omedelbart veterinär om detta skulle inträffa.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Vaccinet skall injiceras subkutant omedelbart efter upplösning med spädningsvätskan. Dosen är 1,0 ml oavsett ålder och storlek.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Grundvaccination:

   En vaccination fr.o.m. 13 veckors ålder.

   Då tidigare vaccinationsskydd eftersträvas, ges en första vaccination fr.o.m. 6 veckors ålder följd av en andra vaccination vid tidigast 10 veckors ålder.

   Revaccination:

   En skyddande immunitet mot valpsjuka, hepatit och sjukdom orsakad av parvovirus upprätthålles därefter genom revaccination med 2-3 års intervall.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter Utg.dat.

   Färdigställt vaccin skall användas inom 1 timme.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Interaktioner

   Detta vaccin kan blandas och ges med inaktiverade vacciner i Nobivac-serien mot rabies och hundleptospiros (orsakad av alla eller några av följande serovarer: L. interrogans serogrupp Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava, och L.kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang).

   Detta vaccin kan ges under samma dag som, men ej blandat med, levande vacciner för intranasal användning i Nobivac-serien mot kennelhosta (orsakad av Bordetella bronchiseptica och/eller hundparainfluensavirus).

   Data avseende säkerhet och effekt saknas då detta vaccin används med något annat veterinärmedicinskt läkemedel än med de som nämns ovan. Ett beslut om användning av detta vaccin före eller efter något annat veterinärmedicinskt läkemedel måste därför tas från fall till fall.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-03-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kan ges till dräktiga och lakterande djur.

   Inga särskilda symptom har noterats efter en 10-faldig överdos.

   Förpackningstyp och material:

   Frystorkat pulver: Flaska av hydrolytisk typ I glas, försluten med en halogenbutylgummipropp och förseglad med en kodad aluminiumkapsyl.

   Spädningsvätska: Flaska av glas, typ I, försluten med en halogenbutylgummipropp och förseglad med en kodad aluminiumkapsyl.

   Förpackningsstorlekar:

   5 doser; 1x5 (pulver och spädningsvätska)

   25 doser; 1x25 (pulver och spädningsvätska)

   100 doser; 4x25 (pulver och spädningsvätska)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nobivac® DHP live vet.

  Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 4 x 25 x 1 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 003879
  • Tillverkare: Intervet AB

  7.449,50 kr

  Jämförpris: 74,50 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?