Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Nobilis IB Multi vet.

   injektionsvätska, emulsion

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   Vaccinet innehåller avdödade Infektiösa Bronkitvirus, Massachusettsstammarna M41 och D274. 1 dos (0,5 ml) innehåller minst 5,5 log2 VN enheter av M41 och minst 4,0 log2 VN enheter av D274, paraffin, flytande 215,0 mg, polysorbat 80 8,8 mg, sorbitanmonooleat 27,7 mg, glycin 2,5 mg, formaldehyd ≤0,05%, vatten för injektionsvätskor till 0,5 ml.

   Antigenerna är inkorporerade i en vatten-oljeemulsion för att förlänga immuniteten.

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Intervet International B.V., Boxmeer, Holland

   Övriga upplysningar

   Intervet AB, Box 6195, 113 30 Stockholm, Telefon: 08-522 216 60

   4. DJURSLAG

   Kycklingar.

   5. INDIKATION(ER)

   Vaccination av kycklingar mot infektiösbronkit av typerna IBV M41 och IBV D274.

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   Injicera 0,5 ml i lår- eller bröstmuskeln eller under huden nederst i nacken.

   Vaccinering bör ske vid ca 16-20 veckors ålder, men ej senare än 4 veckor före äggläggning.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Låt vaccinet uppnå rumstemperatur (+15o-+25oC) innan användning. Omskakas väl. Använd bara sterila nålar och sprutor.

   10. BIVERKNINGAR

   En lätt svullnad på injektionsstället kan förekomma ett par veckor efter vaccination.

   11. KARENSTIDER

   Slakt: 0 dygn

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras oåtkomligt för barn.

   Vaccinet skall förvaras vid 2o-8oC (i kylskåp). Får inte frysas.

   När flaskan är öppnad skall vaccinet användas inom 3 timmar.

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Blanda inte vaccinet med andra injektionsvätskor.

   Bara friska djur bör vaccineras.

   Till användaren:

   Denna produkt innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart. Vid oavsiktlig injektion med denna produkt, uppsök snabbt läkare - även om endast en väldigt liten mängd injicerats - och ta med bipacksedeln.

   Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

   Till läkaren:

   Denna produkt innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med denna produkt orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och det kan bli nödvändigt med incision och irrigation av det injicerade området, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2015-03-16
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Nobilis® IB Multi vet.

  Injektionsvätska, emulsion 500 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 552414
  • Tillverkare: Intervet AB

  1.427 kr

  Jämförpris: 2,85 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?