Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Monoket OD 25 mg, 50 mg respektive 100 mg hårda depotkapslar

   Användarinformation

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på apoteksetiketten.

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på apoteksetiketten.

   Vad innehåller läkemedlet?

   En kapsel innehåller:
   Verksamt ämne: Isosorbidmononitrat 25 mg, 50 mg respektive 100 mg.
   Hjälpämnen:
   Laktosmonohydrat 6,7 mg, 13,4 mg respektive 26,5 mg, sackaros, majsstärkelse, talk, etylcellulosa, makrogol, hydroxypropylcellulosa, gelatin, titandioxid (färgämne E 171), järnoxid (färgämne E 172).

   Hur verkar läkemedlet?

   Monoket OD verkar genom att vidga blodkärlen och därigenom minska hjärtats arbete.

   Innehavare av försäljningstillstånd

   UCB Pharma GmbH

   Alfred-Nobel-Strasse 10

   D-40789 Monheim

   Tyskland

   Information lämnas av

   UCB Nordic A/S

   Arne Jacobsens Allé 15

   DK-22300 Köpenhamn S

   Danmark

   Vad används läkemedlet för?

   Förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris).

   När skall läkemedlet inte användas?

   Om du är allergisk (överkänslig) mot glycerinnitrat eller mot något av övriga innehållsämnen i Monoket OD. Vid hjärtmuskelsjukdom, inflammation i hjärtsäcken, cirkulationssvikt eller mycket lågt blodtryck.
   Använd inte Monoket OD tillsammans med läkemedel som används vid impotens så som sildenafil, vardenafil eller tadalafil (se även Användning av andra läkemedel).

   Att tänka på innan och när läkemedlet används

   De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Monoket OD påbörjas: Nedsatt vänsterkammarfunktion, förträngning av stora blodkärl, ökat tryck i skallen, lågt blodtryck, hjärnskada efter blodpropp eller hjärnblödning, blodbrist eller nedsatt sköldkörtelfunktion.
   Monoket OD kan inte användas för att häva en akut angina-attack.
   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin, eftersom Monoket OD innehåller laktos och sackaros.

   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare innan Monoket OD används under graviditet.

   Amning

   Okänt om Monoket OD går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Trafikvarning

   Yrsel kan förekomma när du tar Monoket OD. Du bör tänka på detta vid t ex bilkörning eller användning av maskiner. Risken att drabbas av yrsel ökar om du samtidigt dricker alkohol.
   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel även receptfria sådana.
   Samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel (betablockerare, kalciumkanalhämmare, kärlvidgande medel) och/eller alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Monoket OD. Detsamma kan inträffa med läkemedel mot psykiska sjukdomar (neuroleptika) och depression (tricykliska antidepressiva). Monoket OD ska inte användas samtidigt som vissa läkemedel som används vid impotens (som innehåller sildenafil, vardenafil, tadalafil) då detta kan resultera i ett allvarligt blodtrycksfall som kan orsaka permanent skada på hjärtat och hjärnan.
   Samtidig behandling med migränläkemedel (dihydroergotamin) kan ha en blodtryckshöjande effekt.

   Doseringsanvisning

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.

   Kapslarna får ej tuggas utan skall sväljas hela tillsammans med minst ½ glas vätska.

   Vanlig dos är 1 kapsel à 50 mg dagligen på morgonen.

   Vad händer om du tagit för stor dos?

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

   Mycket vanliga (fler än 1 patient av 10): Huvudvärk som oftast försvinner vid fortsatt användning.
   Vanliga (fler än 1 patient av 100): Yrsel, illamående, svaghetskänsla, lågt blodtryck, hjärtklappning.
   Mindre vanliga: (fler än 1 patient av 1000 men färre än 1 patient av 100): Kräkningar, diarré, förvärrande symtom vid kärlkramp.
   Sällsynta (färre än 1 patient av 1000): Svimning, allergiska hudreaktioner ( t ex utslag), rodnad, fjällande hud i enstaka fall.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   Förvaring och hållbarhet

   Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.
   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring.

   Senaste revision.

   2010-10-21.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Monoket OD

  Depotkapsel, hård 25 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 063933
  • Tillverkare: Merus Labs Luxco S.á R. L.

  186,16 kr

  Jämförspris: 1,86 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?