Bild saknas för Mildison Lipid

Bild saknas

 • Fet kräm mot eksem
 • Läkemedel
 • Används vid lindriga eksem, solsveda och insektsbett. Dämpar inflammationen och minskar klådan. Stryks på tunt 2 gånger dagligen.
 • Hög fetthalt men lätt att smörja in liksom kräm. Lämplig om eksemet är torrt.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Mildison Lipid

   1% kräm
   hydrokortison

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig..

   Detta läkemedel är receptfritt. Mildison Lipid måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD MILDISON LIPID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER MILDISON LIPID
   3. HUR DU ANVÄNDER MILDISON LIPID
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV MILDISON LIPID
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD MILDISON LIPID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Mildison Lipid är ett milt verkande (grupp I) kortisonpreparat för utvärtes bruk i form av en fet kräm.

   Mildison Lipid används för behandling av akuta och kroniska eksem. Mildison Lipid kräm är lämplig vid torra fjällande eksem.

   Mildison Lipid kan även utan läkarordination användas vid lindriga eksem förorsakat av tex tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

   2. INNAN DU ANVÄNDER MILDISON LIPID

   Använd inte Mildison Lipid:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot hydrokortison eller något hjälpämne i Mildison Lipid.

   • vid infektioner förorsakade av bakterier, svampar eller parasiter. I dessa fall ska huden även

    behandlas med annat läkemedel. Rådgör med läkare.

   Var särskilt försiktig med Mildison Lipid:

   • undvik beröring av ögonen vid behandling med Mildison Lipid.

   • stora kroppsytor på barn bör inte behandlas utan att läkare rådfrågas först.

   Graviditet och amning

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

   Passerar över i modersmjölk, men påverkan på det ammande barnet är osannolik.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga kända risker.

   Viktig information om några hjälpämnen i Mildison Lipid

   Mildison Lipid innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem) och propylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. HUR DU ANVÄNDER MILDISON LIPID

   -

   Ett tunt lager Mildison Lipid påstrykes de angripna hudområdena 2 gånger dagligen. Efter den första förbättringen kan dosen minskas till 1 gång dagligen eller 2-3 gånger i veckan. Om inte tillståndet förbättrats efter drygt en vecka, kontakta läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Mildison Lipid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): hudirritation och kontaktallergi (med klåda, rodnad och irritation).


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): hudförtunning, utvidgning av små blodkärl i huden, små blödningar i huden, bristningar i huden, akne, inflammation i huden runt munnen, rebound-effekt (sjukdomssymtomen försämras när behandlingen avslutas), pigmentförändringar, hudinflammation och eksem.


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): påverkan på binjurebarkens funktion.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. FÖRVARING AV MILDISON LIPID

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25°C


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

   • Hjälpämnen är vitt vaselin, flytande paraffin, cetostearylalkohol, makrogol 25 cetostearyleter,

    vattenfri citronsyra (E 330), vattenfritt natriumcitrat (E 331), bensylalkohol, propylparahydroxibensoat (E 216) och renat

    vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mildison Lipid är en vit kräm.

   Krämen finns i tuber à 15 g (receptfri), 30 g (receptfri), och 100 g (receptbelagd).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   LEO Pharma A/S

   Industriparken 55

   DK-2750 Ballerup

   Danmark

   Tillverkare

   Temmler Italia S.r.l.

   Via Delle Industrie, 2

   20061 Carugate (MI)

   Italien


   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   LEO Pharma AB

   Box 404

   201 24 Malmö

   Tel: 040-352200

   E-post: info.se@leo-pharma.com   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-04-30

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mildison Lipid

  Kräm 1 % 30 gram Tub

  • Varunummer: 489264
  • Tillverkare: LEO Pharma AB

  49 kr

  Jämförpris: 49 kr / st

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/mildison-lipid-kram-1-procent-30-gram-tub-56423/ 56423 Mildison Lipid https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 49.00 49.00 SEK Mildison InStock Fet kräm mot eksem Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hudbesvär Meny/Hud & hår/Hudbesvär/Torr hud & eksem Meny/Hud & hår/Sol Meny/Hud & hår/Sol/Solsveda och soleksem Verksam substans Verksam substans/Hydrokortison Meny/Allergi Meny/Allergi/Kontaktallergi Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kräm 1 % 30 gram Tub