Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Lionova

   50 mikrogram/ml injektions-/infusionsvätska, 0,5 mg/ml injektions-/infusionsvätska ,2 mg/ml injektions-/infusionsvätska Lösning
   baklofen

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

    


   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är baklofen

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark


   Tillverkare

   Bioindustria L.I.M. S.p.A., Via De Ambrosiis 2-4-6, 15067 Novi Ligure (AL), Italien


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark, Sverige, Norge: Lionova   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-11-21

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   7. INFORMATION FÖR HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSPERSONAL BETRÄFFANDE SPÄDNING AV LIONOVA INJEKTIONS/INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING


   Lionova injektions-/infusionsvätska, lösning är avsedd för intratekal injektion eller kontinuerlig infusion.


   • Lionova får inte blandas med andra injektions-/infusionsvätskor, lösning.

   • Ampullerna är för engångsbruk. Oanvänd lösning ska kasseras.

   • Efter första öppnandet: Bör användas omedelbart.

   • Glukos har visat sig vara inkompatibelt på grund av en kemisk reaktion med baklofen.

   För dosering, användning och annan information, se produktresumé och bipacksedel.

   Läkemedlet ska inte administreras på annat sätt än intratekalt. Lionova får inte administreras intravenöst, intramuskulärt, subkutant eller epiduralt.

   Endast pumpar konstruerade av material som man vet är kompatibla med läkemedlet och som har ett inbyggt bakterieretentivt filter ska användas.

   Test-, implantations- och dostitreringsfaserna av den intratekala administreringen måste utföras under slutenvårdsförhållanden på sjukhus med specifik erfarenhet och noggrann medicinsk övervakning av läkare med erforderlig kunskap och erfarenhet. På grund av eventuella livshotande händelser eller allvarliga biverkningar ska intensivvård finnas omedelbart tillgänglig.


   Anvisningar för spädning

   Om andra baklofenkoncentrationer än 50 mikrogram/ml, 0,5 mg/ml, eller 2 mg/ml krävs kan Lionova injektions-/infusionsvätska, lösning spädas med steril, isotonisk natriumklorid injektionsvätska, lösning som är fri från konserveringsmedel. Spädning måste utföras under aseptiska förhållanden.


   Hur ampullerna öppnas:

   Placera tummen på den blå punkten och bryt bakåt (brytpunkten är nedanför den blå punkten)

   Hur ampullerna öppnas

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lionova

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 165930
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  959,43 kr

  Jämförpris: 191,89 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?