Bild på Lecrolyn
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Lecrolyn 40 mg/ml ögondroppar, lösning/Lecrolyn 20 mg/ml och 40 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare

   Användarinformation

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Lecrolyn. Den innehåller uppgifter om ditt läkemedel och dess användning. I fall någonting är oklart eller du vill fråga något, ta kontakt med apoteket eller läkaren.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln.


   Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Lecrolyn. Den innehåller uppgifter om ditt läkemedel och dess användning. I fall någonting är oklart eller du vill fråga något, ta kontakt med apoteket eller läkaren.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln.


   Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   Vad innehåller läkemedlet?

   Lecrolyn ögondroppar i flaska: Natriumkromoglikat 40 mg/ml, glycerol, natriumedetat, polyvinylalkohol, bensalkonklorid, 70 mikrogram/ml, vatten för injektionsvätskor.


   Lecrolyn ögondroppar i endosbehållare: Natriumkromoglikat 20 mg/ml eller 40 mg/ml, glycerol, natriumedetat, polyvinylalkohol, vatten för injektionsvätskor.

   Hur verkar läkemedlet?

   Lindrar och förhindrar allergiska besvär. Verksamt ämne är natriumkromoglikat, som förhindrar frisättning av inflammationsframkallande ämnen i ögats slemhinnor.

   Innehavare av försäljningstillstånd

   SANTEN OY, Niittyhaankatu 20, Box 33, 33721 Tammerfors, Finland.

   Information lämnas av

   SantenPharma AB, Solna Torg 3, 17145 Solna.

   Vad används läkemedlet för?

   Lecrolyn ögondroppar används vid behandling av ögonbesvär med t ex rodnad, klåda och ökat tårflöde vid pollenallergi.

   När ska läkemedlet inte användas.

   Använd inte Lecrolyn ögondroppar om du är överkänslig mot något ämne i produkten.

   Att tänka på innan och när läkemedlet används:

   Lecrolyn ögondroppar i flaska innehåller konserveringsmedlet bensalkonklorid som kan missfärga mjuka kontaktlinser och bör därför inte användas samtidigt med mjuka kontaktlinser.


   Lecrolyn ögondroppar i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel varför de kan användas tillsammans med mjuka kontaktlinser.


   Om ögonsymtomen inte förbättras inom 2 dagar, eller bara berör det ena ögat skall läkare kontaktas.

   Graviditet och amning

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Lecrolyn kan användas under graviditet och vid amning.

   Amning

   Trafikvarning

   Efter att ha droppat i ögat kan synen påverkas tillfälligt. Kör därför inte bil eller hantera farliga maskiner förrän synförmågan återvänet helt.


   Användning av andra läkemedel

   Vid samtidig användning av andra ögondroppar bör det vara minst 15 minuter mellan användandet av de olika dropparna.

   Doseringsanvisning

   Vanlig dosering är

   Lecrolyn 20 mg/ml: 1-2 droppar i vardera ögat 4 gånger om dagen för vuxna och barn.


   Lecrolyn 40 mg/ml: 1-2 droppar i vardera ögat 2 gånger om dagen för vuxna och barn.


   Annan dos enligt läkares föreskrift.


   Behandlingen inleds vid de första symtomen och pågår under hela pollensäsongen, vid receptfri egenbehandling dock i högst 30 dagar. Kontakta läkare om inte förbättring skett inom ett par dagar.


   En endosbehållare räcker för behandling av båda ögonen.   Bruksanvisning

   1. Tvätta händerna före användning.

   2. Sitt ner framför en spegel så att du kan se vad du gör.

   3. Ta bort skruvlocket från flaskan./ Vrid av toppen på endosbehållaren

   4. Se till att spetsen på flaskan inte kommer i kontakt med andra föremål, eftersom detta kan förorena innehållet.

   5. Håll flaskan upp och ned i ena handen mellan tummen och långfingret./ Håll endosbehållaren upp och ned i ena handen mellan tummen och pekfingret

   6. Dra ut nedre ögonlocket på det berörda ögat med hjälp av andra handens pekfinger.

   7. Placera flaskans droppanordning/ endosbehållaren nära ögat men inte i kontakt med detta.Tryck lätt i flaskans botten/ tryck lätt ihop endosbehållaren med hjälp av pekfingret så att en eller två droppar faller ner i mellanrummet mellan ögat och ögonlocket.

   8. Släpp det nedre ögonlocket, blinka några gånger och slut ögat 1-2 minuter, så att läkemedlet lättare kan tas upp av ögat.

   9. Upprepa stegen 4-8 ovan om även andra ögat skall behandlas. Sätt på locket och skruva åt ordentligt./ Kasta bort använda endosbehållare.

   Ögondroppsflaskan är personlig.

   Vad händer om Du tagit för stor dos?

   Uppgift saknas om biverkningar som skulle bero på överdosering.

   Om du får i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

   Vanligast: Övergående sveda kan förekomma.

   Kontakta läkare om du upplever andra biverkningar.

   Förvaring och hållbarhet

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Sista användningsdatum finns angivet på flaskan/påsen med endosbehållare och kartongen.


   Använd ej ögondropparna om de blivit grumliga.


   Flaska: Öppnad flaska skall användas inom 28 dagar.


   Endosbehållare: Oöppnade endosbehållare skall förvaras i påsen i skydd för ljus.


   Endosbehållare i öppnad påse skall användas inom 28 dagar. Endosbehållaren bör kastas genast efter användning.


   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   Senaste revision.

   2005-04-29

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lecrolyn

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 40 mg/ml 60 x 1 dos(er) Endosbehållare

  • Varunummer: 012869
  • Tillverkare: Santen Pharma AB

  189 kr

  Jämförspris: 6,30 kr / dos(er)

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/lecrolyn-ogondroppar-losning-i-endosbehallare-40-mg-per-ml-60-x-1-doser-endosbehallare-109318/ 109318 Lecrolyn https://www.apoteket.se/produktbilder/opv/012869s.jpg 189.00 189.00 SEK Lecrolyn InStock Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Beredningsform Beredningsform/Ögondroppar Verksam substans Verksam substans/Kromoglikat Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Ögondroppar, lösning i endosbehållare 40 mg/ml 60 x 1 dos(er) Endosbehållare