Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL

   ISATHALMIC 1 % ögonsalva till hund och katt

   Denna bipacksedel innehåller viktig information. Läs den noggrant före användning av läkemedlet. Vid oklarhet kontakta veterinär eller apotek.

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Dechra Veterinary Products A/S
   Mekuvej 9
   DK-7171 Uldum
   Danmark

   Tillverkare
   LEO Laboratories Limited
   P.O. Box 81
   IE-Dublin 12,
   Irland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Isathalmic 1% ögonsalva till hund och katt. Fusidinsyra

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Steril, vit till råvit viskos suspension.
   1 g ögonsalva innehåller:
   Aktiv substans:
   Fusidinsyra 10 mg.
   Hjälpämnen:
   Bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, karbomer, mannitol, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   Isathalmic används vid infektioner i ögat hos hund och katt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid konjunktivit orsakad av Pseudomonas spp

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

   6. BIVERKNINGAR

   I sällsynta fall lokal sveda och irritation.
   Allergier eller överkänslighetsreaktioner mot aktiv substans eller hjälpämnen kan uppstå.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   En droppe två gånger dagligen. Behandlingen bör pågå i minst 7 dagar eller 2 dygn efter symtomfrihet.

   Har veterinären angivit en annan dosering, är det den doseringen som skall följas.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För att förhindra att infektionen sprids till det friska ögat bör båda ögonen behandlas samtidigt.
   För att inte överföra bakterier till tubens spets, droppas det friska ögat först.
   Undvik kontamination av innehållet vid användning och undvik att tubens spets kommer i direkt kontakt med ögat.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Sätt tillbaka korken mellan applikationerna.
   Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen (EXP:).
   Bruten förpackning skall användas inom en månad, varefter tuben kasseras.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   För utvärtes bruk.
   En och samma tub skall ej användas för behandling av flera djur.
   Vid utebliven behandlingseffekt ska veterinär kontaktas.
   Inga kända risker vid användning under dräktighet och laktation.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   Personer som är överkänsliga mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen skall undvika kontakt med läkemedlet.

   Tvätta händerna efter behandling.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-04-11

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningar:
   5 g tub, 10x5 g tub.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Isathalmic

  Ögonsalva 1 % 5 gram Tub

  • Varunummer: 128327
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  197 kr

  Jämförpris: 39,40 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?