Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Dechra Limited

   Snaygill Industrial Estate

   Keighley Road

   Skipton

   North Yorkshire

   BD23 2RW

   Storbritannien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Terumo BCT Ltd.

   Old Belfast Road

   Millbrook

   Larne

   Co. Antrim

   BT40 2SH

   Nordirland

   SC Infomed Fluids SRL

   50 Theodor Pallady Blvd

   District 3

   032266 Bucharest

   Rumänien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Infusolec infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt.

   3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiva substanser:

   Natriumlaktat

   3,20 mg

   Natriumklorid

   6,00 mg

   Kaliumklorid

   0,40 mg

   Kalciumkloriddihydrat

   0,27 mg

   Natrium: 131 mmol/liter, kalium: 5 mmol/liter, kalcium: 2 mmol/liter, bikarbonat (som laktat): 29 mmol/liter, klorid: 111 mmol/liter.

   Infusionsvätska, lösning.

   Klar, färglös lösning.

   4. ANDVÄNDNINGSOMRÅDEN

   För behandling av uttorkning och metabolisk acidos (hög halt av sura ämnen i blodet) hos nöt, häst, hund och katt.

   Produkten kan användas för att korrigera minskad blodvolym (hypovolemi) till följd av sjukdom i magtarmkanalen eller chock.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Laktatinnehållande lösningar tas inte upp på ett effektivt sätt av djur med försämrad leverfunktion och det är inte lämpligt att använda detta veterinärmedicinska läkemedel till djur med metabolisk alkalos (hög halt av basiska ämnen i blodet).

   6. BIVERKNINGAR

   Överdrivna infusionshastigheter kan orsaka rastlöshet, rosslande lungljud, snabb hjärtrytm, snabb andning, nosflytningar, hosta, kräkning och diarré.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nöt, häst, hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

   Intravenös användning.

   Volym och infusionshastighet beror på kliniskt tillstånd, befintliga brister hos djuret, underhållsbehov och fortsatta förluster.

   En allmän riktlinje är att i början försöka korrigera uttorkning med 50 % (helst under sex timmar men snabbare vid behov) och därefter göra en ny utvärdering genom klinisk undersökning.

   Vätskebristerna ligger vanligtvis inom intervallet 50 ml/kg (mild) till 150 ml/kg (allvarlig). En infusionshastighet på 15 ml/kg/timme rekommenderas vid frånvaro av chock (intervallet 5-75 ml/kg/timme).

   Vid chock krävs höga initiala infusionshastigheter på upp till 90 ml/kg/timme. Höga infusionshastigheter ska inte upprätthållas längre än en timme såvida inte njurfunktion och urinering har återställts. Maximal infusionshastighet ska minskas vid förekomst av hjärt-, njur- och lungsjukdom.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Bruksanvisning:

   Ta upp påsen från den skyddande ytterförpackningen genom att riva neråt från den tandade kanten.

   Ta bort portpluggen som skyddar den sterila givarporten.

   För in droppaggregatet helt och hållet för att åstadkomma en läckfri anslutning och häng upp påsen i en droppställning.

   Inget luftinlopp krävs.

   Flöda och reglera droppaggregatet i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om droppaggregatet täpps igen får lösningen inte pumpas tillbaka till påsen, utan utrustningen måste bytas ut.

   Användning av kombiporten (5000 ml med kombiport):

   Kombiporten gör det möjligt att ansluta två påsar i sekvens så att större volymer än fem liter kan ges under en enda infusion. Varje kombiport skyddas av ett snäpplock. Snäpplocket ska tas bort från båda kombipåsarna. En spets från vardera änden av en anslutningsenhet med dubbel spets ska tryckas stadigt genom kombiportens gummiförslutning på vardera påsen. Häng upp påsarna (den ena högre än den andra) i en droppställning. För in droppaggregatet i givarporten på den nedre påsen genom att följa avsnittet Bruksanvisning.

   10. KARENSTID

   Nöt och häst: Kött och slaktbiprodukter/ Mjölk - noll dagar/timmar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25º C.

   Får ej frysas.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Använd ej lösningen såvida den inte är klar, fri från synliga partiklar och behållaren oskadad.

   Risken för blodpropp i samband med intravenösinfusion ska beaktas.

   Noggrann aseptik ska hållas.

   Det veterinärmedicinska läkemedlet ska värmas till cirka 37° C före administrering för att undvika sänkt kroppstemperatur.

   Det veterinärmedicinska läkemedlet innehåller inte antimikrobiella konserveringsmedel. Den är endast avsedd för engångsbruk och allt oanvänt innehåll ska kasseras.

   Det veterinärmedicinska läkemedlet ska användas med försiktighet till djur med hjärt- eller njursvikt eftersom natriumöverskott kan uppkomma.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Ej relevant.

   Användning under dräktighet eller digivning:

   Används endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

   Detta veterinärmedicinska läkemedel är oförenligt med metylprednisolon samt intravenösa infusioner med natriumlaktat eller natriumbikarbonat. Det rekommenderas allmänt att inga tillsatser ska tillföras.

   Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):

   Övervaka vätskeavgivningen.

   Blandbarhetsproblem:

   Detta veterinärmedicinska läkemedel är oförenligt med metylprednisolon samt intravenösa infusioner med natriumlaktat eller natriumbikarbonat.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska destrueras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-05

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För djur. Receptbelagt.

   Infusionspåse av polyvinylklorid överdragen med polypropen.

   Förpackningsstorlekar: Individuella vätskepåsar om 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3000 ml, 5000 ml och 5000 ml (med kombiport), var och en med en egen bipacksedel eller kartonger innehållande 20 x 250 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml, 4 x 3000 ml, 2 x 5000 ml och 2 x 5000 ml (med kombiport).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Infusolec

  Infusionsvätska, lösning 10 x 1000 milliliter Påse

  • Varunummer: 437167
  • Tillverkare: Dechra Regulatory B.V.

  315 kr

  Jämförpris: 0,03 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?