Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Norbrook Laboratories Limited, Newry, County Down, BT35 6JP, Nordirland

   Information lämnas av:
   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark
   Tel: +46(0)8-580 223 00

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Hippotrim vet. 288,3 mg/g + 58,0 mg/g, oralpasta.

   3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANS OCH ÖVRIGA INNEHÅLSÄMNEN

   1 g innehåller:

   Aktiva substanser: Sulfadiazin 288,3 mg, Trimetoprim 58,0 mg

   Övriga innehållsämnen: Propylenglykol, karbomerer, propylparahydroxibensoat (E216), metylparahydroxibensoat (E218), natriumhydroxid, renat vatten.

   4. INDIKATIONER

   Vid infektioner hos häst orsakade av mikroorganismer känsliga för trimetoprim och sulfonamid, t ex infektioner i luftvägar, mag-tarmkanal, urinvägar eller sår.
   Genom en kombination av sulfa och trimetoprim fås en avdödande effekt på ett flertal viktiga sjukdomsframkallande bakterier.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte ges till djur som visat överkänslighet mot sulfapreparat.
   Skall inte ges till djur som har svår njur- eller leverskada.
   Om du observerar andra biverkningar, tala om det för din veterinär.

   6. BIVERKNINGAR

   Överkänslighetsreaktioner i form av nässelutslag och diarré kan förekomma.
   I sällsynta fall kan kristaller i urinen och njurskador förekomma.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   45 g / 500 kg häst alternativt 52 g / 600 kg (motsvarar 30 mg/kg av de aktiva substanserna tillsammans) 1 gång per dygn. Behandlingen bör fortgå i högst 5 dygn .

   Doseringssprutan är graderad och varje grad ger en dos motsvarande 50 kg kroppsvikt. Ställ in dosen med sprutans kolvring till den uppskattade vikten. För sprutans pip in i mungipan mot tungans bakre del och tryck ut avsedd dos.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Djuren skall ha fri tillgång till vatten under behandlingen
   Kontrollera att munhålan är fri från foderrester.
   För att undvika eventuell smittspridning bör påbörjad spruta endast användas till samma häst.

   Tala med veterinären före användning under dräktighet eller laktation.

   10. KARENSTID

   Slakt: Häst 10 dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.
   Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Nedsatt njurfunktion medför risk för att läkemedlet ackumuleras, vilket ökar risken för biverkningar vid långtidsbehandling.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-03-23
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hippotrim® vet.

  Oral pasta 288,3 mg/g + 58,0 mg/g 5 x 52 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 410068
  • Tillverkare: Bayer A/S

  676 kr

  Jämförpris: 2,60 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?