Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Dechra Veterinary Products A/S

   Mekuvej 9

   DK-7171 Uldum

   Danmark

   Innehavaren av tillverkningstillstånd som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

   Dales Pharmaceuticals Limited

   Snaygill Industrial Estate

   Keighley Road

   Skipton

   North Yorkshire

   BD23 2RW

   Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Fenylbutazon vet, 1 g oralt pulver i dospåse till häst. Fenylbutazon

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Den aktiva substansen är fenylbutazon 1 g.

   Övriga innehållsämnena är akacia, gelatin, icke-kolloidal, vattenfri kiseldioxid.

   Gräddvitt pulver.

   4. INDIKATION

   Fenylbutazon vet. är ett medel som motverkar inflammation och används för behandling av reumatiska och liknande smärtsamma tillstånd i muskulatur, leder och skelett hos häst samt vid svullnads- och inflammationstillstånd hos häst efter operation.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Fenylbutazon vet. skall inte användas vid hjärt-, lever- eller njursjukdomar, eller

   vid sjukdomar i blodsystemet.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   Avbryt behandlingen ifall djuret utvecklar överkänslighet mot produkten.

   Ge inte andra NSAID-läkemedel samtidigt eller inom 24 timmar från varandra.

   6. BIVERKNINGAR

   Irritation i magtarmkanalen, nedsatt aptit och vätskeansamling. Om hästen visar dessa eller andra symtom, avbryt behandlingen och kontakta din veterinär.
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Den första dagen ges 1 dospåse per 100 kg kroppsvikt och därefter ½ dospåse per 100 kg kroppsvikt dagligen under 1-2 veckor uppdelat på 2-3 dagliga doser.

   Pulvret blandas med kraftfoder eller melass och ges uppdelat på 2-3 dagliga doser. Vid behov kan behandlingen fortsättas under flera veckor.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Utfodring med hö samtidigt med behandling kan fördröja upptaget genom att fenylbutazon binds till fiberkomponenterna i hö och frigörs först i blindtarmen och upptas i grovtarmen.

   10. KARENSTID

   Läkemedlet får endast användas till hästar som förklarats inte vara avsedda för livsmedelsproduktion, i enlighet med 2 kap 7 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning, D9.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25°C.
   Förvaras på en torr plats.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Fenylbutazon vet. skall användas före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Vid användning av Fenylbutazon vet. till föl och hästar av ponnyras tillrådes försiktighet.

   Biverkningar tycks uppträda oftare hos dessa än hos andra hästraser, troligtvis beroende på en sämre upptagningsförmåga i tarmen, som kan medföra irritation i magtarmkanalen.

   Skall ej användas under senare delen av dräktighet och ej under digivning.

   Tala om för veterinären om hästen använder andra läkemedel.

   Tvätta händarna efter administrering

   Undvik att få produkten i ögonen, näsan eller munnen.

   Produkten skall hanteras med varsamhet, för att minska risken för oavsiktlig förtäring, hudkontakt eller damminandning.

   Om ämnet oavsiktligt kommer i kontakt med huden eller ögonen, skall området tvättas omedelbart med vatten.

   Vid oavsiktlig förtäring måste du omedelbart söka läkare och visa upp den bipacksedel som medföljde förpackningen.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.
   Tomma läkemedelsförpackningar källsorteras enligt lokala bestämmelser.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   Datum för senaste revidering av bipacksedeln: 2017-02-06

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fenylbutazon vet.

  Oralt pulver i dospåse 1 g 100 styck Dospåse

  • Varunummer: 114264
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  2.149 kr

  Jämförpris: 21,49 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?