Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Zoetis Finland Oy
   Tietokuja 4
   00330 Helsinki/Helsingfors
   Finland

   Tillverkare:
   Pfizer Manufacturing Belgium
   Rijksweg 12
   2870 Puurs
   Belgien

   eller

   Pfizer Service Company

   10 Hoge Wei

   1930 Zaventem

   Belgien

   eller

   Zoetis Belgium SA

   Rue Laid Burniat 1

   1348 Louvain-la-Neuve

   Belgien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Excenel vet.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Injektionsflaska innehållande 1 g:
   Aktivt ämne: natriumceftiofur motsvarande ceftiofur 1060 mg
   Hjälpämne: kaliumfosfat 28 mg.

   Injektionsflaska innehållande 4g:
   Aktivt ämne: natriumceftiofur motsvarande ceftiofur 4200 mg
   Hjälpämne: kaliumfosfat 111 mg.

   Pulvret skall lösas i vatten för injektionsvätskor före administrering.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Bakteriellt förorsakade luftvägs- och klövinfektioner.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Får inte användas i fjärderfä (inklusive ägg) på grund av risken för spridning av antimikrobiellresistens till människor.

   6. BIVERKNINGAR

   En övergående smärtreaktion har observerats vid injektion.

   Om du observerar andra biverkningar, tala om det för din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nöt: 1 mg/kg (1 ml/50 kg) kroppsvikt per dygn ges intramuskulärt 1 gång/dygn i 3-4 dagar.

   Beredning av injektionslösning: Innehållet i injektionsflaskan löses så här:

   1 g löses i 20 ml vatten för injektionsvätskor (sterilt vatten), 4 g löses i 80 ml vatten för injektionsvätskor. Vattnet bör tillföras snabbt. Upplösningen sker enklast när vattnet och pulvret har rumstemperatur.

   10. KARENSTID(ER)

   Slakt: Nöt 5 dygn.

   Mjölk: 0 dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Injektionsflaskorna ska förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

   Färdigberedd injektionslösning är hållbar 7 dagar i kylskåp (2 °C – 8 °C) och 12 timmar vid förvaring vid högst 30 °C.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter förkortningen Utg.dat.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Skall ej blandas med annat än vatten för injektionsvätskor (sterilt vatten).
   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Användning av Excenel vet. kan utgöra en risk för folkhälsan på grund av spridning av antimikrobiellresistens.


   Excenel vet. ska reserveras för behandling av kliniska tillstånd som har svarat dåligt, eller förväntas svara dåligt på förstahandsbehandling. Vid användning av läkemedlet ska hänsyn tas till de officiella, nationella och lokala riktlinjerna för användning av antimikrobiella medel. Ökad användning, inklusive användning som avviker från angivna anvisningar, kan öka prevalensen av sådan resistens. Om det är möjligt bör Excenel vet. endast användas baserat på känslighetstest.

   Inför beslut om behandlingsstrategi är det lämpligt att överväga förbättring av rutinerna för djurhållningen och ge stödjande behandling med lämpliga lokala medel (t ex desinfektionsmedel).

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande. Tom förpackning behandlas som hushållsavfall.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-10-12

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:
   Injektionsflaska 1 g respektive 4 g.

   Information lämnas av:
   Orion Pharma AB Animal Health
   Box 85

   182 11 Danderyd

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Excenel® vet.

  Pulver till injektionsvätska, lösning 4 gram Injektionsflaska

  • Varunummer: 416172
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  500 kr

  Jämförpris: 125 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?