Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/INFORMATION LÄMNAS AV

   Elanco GmbH

   Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven

   Tyskland

   Lokal representant:

   Elanco Animal Health A/S

   Lyskær 3E 2. tv,

   DK-2730 Herlev

   Tillverkare
   Argenta Dundee Limited, Kinnoull Road, Dunsinane Industrial Estate, Dundee DD2 3XR, Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   125 mg/ml lösning för användning i dricksvatten

   DEKLARATION

   1 ml Denagard vet. 125 mg/ml lösning innehåller 125 mg tiamulinhydrogenfumarat.

   Hjälpämnen: Metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat

   INDIKATIONER

   Infektioner hos svin orsakade av mikroorganismer känsliga för tiamulin, exempelvis svindysenteri orsakat av Brachyspira hyodysenteriae, proliferativ enteropati orsakad av Lawsonia intracellularis och spiroketal diarré orsakad av Brachyspira pilosicoli.

   KONTRAINDIKATIONER

   Denagard vet ska inte användas tillsammans med foder innehållande koccidiosmedlen monensin, narasin, salinomycin eller lasalocid, eftersom samtidig behandling kan orsaka akuta förgiftningssymtom.
   Observera: Varken 7 dagar före eller 7 dagar efter behandling med Denagard vet ska dessa ämnen ha använts eller användas.

   Dräktighet och laktation
   Kan användas.

   BIVERKNINGAR

   I enstaka fall kan erytem förekomma.

   DJURSLAG

   Svin.

   DOSERING

   8 mg tiamulin per kg kroppsvikt (motsvarar 1 ml lösning/15 kg kroppsvikt). Alternativt inblandas Denagard vet. i dricksvattnet motsvarande en koncentration på 0,006% (60 ppm) under hela behandlingstiden. Behandlingen bör pågå under 5 – 7 dagar. Under denna tid skall allt annat dricksvatten undvikas. Koncentrationen 0,006% erhålles genom att 5 ml lösning inblandas i ca 10 liter dricksvatten, alternativt 500 ml lösning till 1000 liter dricksvatten.
   Vid användning av medicinblandare inställd på 1%, framställes stamlösning genom blandning av 0,5 l Denagard vet lösning och 9,5 l vatten.

   ÖVERDOSERING

   Vid peroral giva är risken för överdosering liten, eftersom läkemedlet då ger en kraftig bismak på foder/vatten och intaget därigenom minskas.

   KARENSTID

   Slakt: Svin 4 dygn.

   FÖRVARING

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONER SOM ADMINISTRERAR DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET TILL DJUR

   Direkt kontakt med hud och slemhinnor kan ge irritationer.

   SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄND PRODUKT OCH AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Överbliven medicin återlämnas till apoteket.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2019-02-06
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Denagard vet.

  Lösning för användning i dricksvatten 125 mg/ml 1000 milliliter Flaska

  • Varunummer: 103070
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  959 kr

  Jämförpris: 0,96 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?