Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/ INFORMATION LÄMNAS AV

   Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Tyskland

   Lokal representant:

   Elanco Animal Health A/S, Lyskær 3E 2. tv, DK-2730 Herlev, Danmark

   Tillverkare
   Elanco France S.A.S., 26, rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Denagard vet.200 mg/ml injektionsvätska, lösning Svin

   Innehåll

   Aktiv substans:
   1 ml innehåller: Tiamulin 162,2 mg, motsvarande tiamulinhydrogenfumarat 200 mg
   Hjälpämnen: Etanol och Sesamolja.

   INDIKATIONER

   Infektioner hos svin orsakade av mikroorganismer känsliga för tiamulin t.ex. svindysenteri, enzootisk pneumoni orsakad av Mycoplasma hyopneumoniae komplicerad med Pasteurella multocida, artrit orsakad av Mycoplasma hyosynoviae.

   KONTRAINDIKATIONER

   Preparatet får ej ges till dräktiga suggor med undantag för de sista 4 dräktighetsveckorna.
   Denagard vet ska inte användas tillsammans med foder innehållande koccidiosmedlen monensin, narasin, salinomycin eller lasalocid, eftersom samtidig behandling kan orsaka akuta förgiftningssymtom.
   Observera: Varken 7 dagar före eller 7 dagar efter behandling med Denagard vet ska dessa ämnen ha använts eller användas.

   Dräktighet och laktation
   Preparatet får ej ges till dräktiga suggor med undantag för de sista 4 dräktighetsveckorna.

   BIVERKNINGAR

   Lokala reaktioner vid injektionsstället.

   DJURSLAG

   Svin

   DOSERING

   Svindysenteri: 10 mg/kg kroppsvikt motsvarar 1 ml/20 kg kroppsvikt, intramuskulärt. Behandlingen bör pågå under 1 – 3 dagar. Den maximal volym som får administreras intramuskulärt på ett injektionsställe är 10 ml.

   Ges som engångsdos till akut sjuka grisar med nedsatt matlust vid samtidig behandling med Denagard vet. lösning i dricksvattnet.
   Enzootisk pneumoni: 15 mg/kg kroppsvikt intramuskulärt dagligen under 3 dygn.
   Mycoplasmaorsakad artrit: 10 – 15 mg/kg kroppsvikt dagligen under 3 dygn.

   KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 22 dagar

   FÖRVARING

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONER SOM ADMINISTRERER DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET TILL DJUR

   Uppsök omedelbart läkare vid självinjicering då allvarliga lokala reaktioner kan uppträda efter injicering av oljebaserade preparat.

   SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄND PRODUKT OCH AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Överbliven medicin återlämnas till apoteket.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-05
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Denagard vet.

  Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 105151
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  440,50 kr

  Jämförpris: 4,41 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?