Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Cartrophen vet

   100 mg/ml. Injektionsvätska, lösning. Hund

   Användarinformation

   För behandling av hälta och smärta vid osteoartrit (icke infektiösartros).

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   Aktivt innehållsämne: Natriumpentosanpolysulfat (NaPPs) 100 mg/ml

   Förteckning över hjälpämnen: Benzylalkohol 0,01 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumvätefosfatdihydrat, natriumhydroxid/saltsyra (till pH 6), vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Arthropharm (Europe) Ltd.
   42 Upper Ramone Park, Portadown
   County Armagh
   BT63 5TD
   Nordirland

   Tillverkare:

   Arthropharm Ireland Limited
   50 Bedford Street

   Belfast BT2 7FW
   Irland

   Eurovet Animal Health B.V.

   Handelsweg 25

   5531AE Bladel

   Nederländerna

   4. DJURSLAG

   Hund

   5. INDIKATION(ER)

   För behandling av hälta och smärta vid osteoartrit (icke infektiösartros).

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   3 mg/kg (1 ml/ 33 kg kroppsvikt) subkutant ges 4 gånger med 5-7 dagars mellanrum. Noggrann dosering är av största vikt.

   För att möjliggöra så noggrann dosering som möjligt rekommenderas att en injektionsspruta av insulintyp (1 ml) används för hundar som väger mindre än 10 kg.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Cartrophen vet ska inte användas om hunden har ökad blödningsbenägenhet, orsakad av t ex läkemedelsbehandling eller medfödda störningar i koagulationsförmågan.

   Planerad kirurgi bör inte utföras under behandlingsdagen.

   10. BIVERKNINGAR

   Fall av kräkningar och diarré har rapporterats liksom enstaka fall av påverkan på centrala nervsystemet i form av trötthet och likgiltighet dygnet efter behandling. Blödningstiden, mätt som APTT, är förlängd under c:a 8 timmar efter behandling..

   11. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras i kylskåp (2°C- 8°C). Förvaras i kartongen. Ljuskänsligt.

   Användes inom 4 veckor efter öppnandet.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   Förvars utom syn- och räckhåll för barn.

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Den rekommenderade dosen ska inte överskridas.

   Kirurgiska ingrepp bör inte utföras på behandlingsdagarna. Hundarna bör heller inte utsättas för kraftig fysisk ansträngning eller situationer där skaderisken kan anses vara hög. Om djuret uppvisar tecken på ökad blödningsbenägenhet bör behandlingen avbrytas och underliggande orsak utredas.

   Skall ej användas till dräktiga och lakterande tikar eftersom effekterna av Cartrophen vet vid dräktighet och laktation inte har studerats.

   Cartrophen vet kan öka effekten av andra medel som påverkar koagulationen.

   Samtidig behandling med NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel) och kortikosteroider bör också undvikas.

   Överdosering: En toleransstudie visade att upp till 10 ggr rekommenderad dos med rekommenderat behandlingsintervall inte gav några kliniska symptom. En viss höjning i ALAT sågs efter 4 veckors behandling med 30 mg/kg. Två timmar efter att 15 mg/kg NaPPS hade givits subkutant till hund var koagulationstiden (mätt som APTT) förlängd 5 gånger. När 30 mg/kg givits var förlängningen mer än 15 gånger.

   SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Överblivet läkemedel bör lämnas till apotek för destruktion.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2012-03-27
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cartrophen vet.

  Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 002774
  • Tillverkare: N-vet AB

  538,50 kr

  Jämförpris: 53,85 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?