Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Dechra Veterinary Products A/S

   Mekuvej 9

   DK-7171 Uldum

   Danmark

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   Dales Pharmaceuticals
   Snaygill Industrial Estate
   Keighley Road, Skipton
   North Yorkshire, BD23 2RW
   Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Canaural vet. örondroppar, suspension till hund och katt.

   3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Gulaktig oljebaserad suspension.

   1 g suspension innehåller:

   Aktiva substanser:
   Dietanolaminfusidat 5,0 mg
   Framycetinsulfat 5,0 mg
   Nystatin 100 000 IE
   Prednisolon 2,5 mg

   Övrigt innehållsämne:
   Sesamolja

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   Canaural vet. är ett kombinationspreparat med antibakteriell och inflammationsdämpande effekt och är samtidigt effektivt vid svampinfektioner. Det har även en klådstillande effekt.

   Canaural vet. används vid behandling av utvändig öroninflammation (otitis externa) hos hund och katt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   • Får ej användas vid perforerad trumhinna.

   • Får ej användas om djuret är överkänsligt för något av innehållsämnena i preparatet.

   6. BIVERKNINGAR

   • Enstaka fall av hörselsnedsättning eller dövhet har rapporterats.

   • Allergier eller överkänslighetsreaktioner mot de aktiva substanserna eller hjälpämnen kan uppstå.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Användning i örat.
   OMSKAKAS.

   5-10 droppar 2 gånger dagligen i den infekterade hörselgången. Behandlingen kan pågå i 1–4 veckor. Dock skall kroniska tillstånd alltid behandlas i minst 2 veckor.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   1. Värm flaskan i handen före användning, så att djuret inte får obehag av att dropparna är för kalla.

   2. Skaka flaskan före användning.

   3. Torka bort smuts från insidan av örat och den synliga delen av hörselgången med en ren bomullstuss eller liknande.

   4. Placera flaskans pip överst i hörselgången.

   5. Tryck på flaskan och låt vätskan droppa ned i hörselgången.

   6. Massera hörselgången utifrån så att örondropparna fördelar sig ordentligt.

   7. Tvätta händerna efter användning.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten / kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Efter avslutad behandling bör örondropparna kasseras. Örondropparna skall inte användas på nytt.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   För utvärtes bruk.

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Vid återkommande eller allvarliga fall av öroninflammation bör trumhinnan kontrolleras. Medicineringen kan behöva ändras eller kompletteras om även örats mellersta och inre delar är infekterade.

   Prednisolon kan absorberas och ge bieffekter. Försiktighet bör iakttas vid behandling av små djur och vid långa behandlingstider.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter användning.

   Om några droppar oavsiktligt kommer in i ögat, tvätta omedelbart med stora mängder vatten.

   Personer som är överkänsliga för någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen bör undvika kontakt med läkemedlet.

   Dräktighet och digivning:

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. Behandling av dräktiga djur bör undvikas och endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-04-25 Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida www.läkemedelsverket.se

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   FÖRPACKNINGAR
   Droppflaska av plast.
   Förpackning med 1 x 15 ml, 1 x 25 ml, 10 x 15 ml, 10 x 25 ml.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Canaural® vet.

  Örondroppar, suspension 25 milliliter Flaska

  • Varunummer: 075806
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  214,50 kr

  Jämförpris: 8,58 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?