Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Pharmaxim AB

   Stenbrovägen 32

   SE-253 68 Helsingborg

   Sverige

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Bela-Pharm GmbH & Co KG

   Lohner Straße 19

   D-49377 Vechta

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Beviplex vet. injektionsvätska, lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiva substanser:

   Tiaminhydroklorid (Vitamin B1) 4 mg

   Riboflavinnatriumfosfat (Vitamin B2) 3 mg

   Pyridoxinhydroklorid (Vitamin B6) 2 mg

   Nikotinamid 25 mg

   Dexpantenol 5 mg

   Cyanokobalamin (Vitamin B12) 5µg

   Hjälpämnen:

   Saltsyra, utspädd

   Metylparahydroxibensoat (E218)

   Propylparahydroxibensoat (E216)

   Vatten för injektionsvätskor

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Svin, nöt, häst, får, hund och mink

   Tillstånd som ökar behovet av B-vitaminer så som störningar i vommen och tarmsystemets funktioner (t.ex. vid infektioner, hämmat näringsupptag), minskad aptit (t.ex. vid förekomst av aceton i blodet, kalvningsförlamning), långvarig sjukdom (t.ex. infektionssjukdomar) samt som kompletterande behandling vid hudsjukdomar och kramper.

   Kalv och får

   Nekros i hjärnbarken (CCN, cerebrokortikal nekros) till följd av tiaminbrist.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga kända.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   7. DJURSLAG

   Svin, får, nötkreatur, häst, hund och mink.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intramuskulär, intravenös eller subkutaninjektion. Angivna dygnsdoser får betraktas som en vägledning och kan upprepas allt efter fallets art.

   Doseringsexempel:

   Häst och nötkreatur

   20-40 ml

   Föl, kalv, gris och får

   10-20 ml

   Växande svin

   2-5 ml

   Hund

   1-5 ml

   Mink

   0,5-1 ml

   Vid cerebrokortikal nekros (CCN): Kalv och får 100 ml, varav hälften ges intravenöst och hälften subkutant eller intramuskulärt. Behandlingen upprepas dagligen tills symptomen försvinner.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   10. KARENSTID(ER)

   Mjölk: noll dagar.

   Slakt: noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

   Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 4 veckor.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Inga särskilda åtgärder.

   Djuret kan reagera tvärt vid intramuskulär eller subkutaninjektion eftersom injektionen kan orsaka sveda.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Tvätta händerna efter administrering.

   Dräktighet och digivning

   Kan användas under dräktighet och digivning.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Inga symptom har konstaterats.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015–08–10

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Beviplex® vet.

  Injektionsvätska, lösning 6 x 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 008268
  • Tillverkare: Pharmaxim AB

  930,50 kr

  Jämförpris: 1,55 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?