Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V.

   P.O. Box 31

   5830 AA Boxmeer

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Intervet Production S.A.

   Rue de Lyons

   FR-27460 Igoville

   Frankrike

   Intervet GesmbH

   Siemensstrasse 104

   A–1210 Wien

   Österrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Axilur® vet. oralt pulver 4 %

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 g oralt pulver innehåller:

   Verksamt ämne:

   Fenbendazol 40 mg.

   Övriga innehållsämnen:

   Vattenfri laktos, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kalciumkarbonat.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Behandling av infektion med fullvuxna stadier och larvstadier av röda magmasken (Hyostrongylus rubidus), knutmask (Oesophagostomum spp.) och spolmask (Ascaris suum). Vid ökad dos (5 gånger normaldosen) erhålls tillfredsställande effekt även på fullvuxna stadier och larvstadier av piskmask (Trichuris suis) och lungmask (Metastrongylus spp.).

   7. DJURSLAG

   Svin.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   100 g Axilur vet. 4 % oralt pulver innehåller 4 g fenbendazol.

   Vanlig dosering är 5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt som engångsdos. 3 g pulver per 25 kg kroppsvikt ges som engångsdos.

   Vid behandling av infektion med pisk- eller lungmask ges 25 mg fenbendazol per kg kroppsvikt som engångsdos, motsvarande 15 g pulver per 25 kg kroppsvikt.

   Pulvret strös på eller blandas i en individuell fodergiva.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För att garantera korrekt dosering ska djurets kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.

   Axilur vet. 4 % oralt pulver strös på eller inblandas i individuell fodergiva som engångsdos.

   10. KARENSTID(ER)

   Kött och slaktbiprodukter:

   3 dagar vid normaldos, 5 mg/kg

   5 dagar vid ökad dos, 25 mg/kg.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Döda eller döende maskar kan ibland ses i djurets avföring upp till tio dagar efter avslutad behandling.

   Undvik direktkontakt med huden. Tvätta händerna efter användning.

   Felaktig användning kan leda till ökad risk för resistensutveckling och minskad behandlingseffekt. Se därför till att undvika:

   • Ofta upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp.

   • Upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp under en längre tid.

   • Underdosering, kan bero på underskattning av kroppsvikt, att läkemedlet ges på fel sätt eller felaktig inställning av doseringshjälpmedlet.

   Dräktighet och laktation:

   Kan användas under dräktighet och laktation.

   Överdosering:

   Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).

   Blandbarhet:

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-07

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   500 g burk

   2500 g burk

   Ombud i Sverige:

   Intervet AB

   Box 6195

   102 33 Stockholm

   Telefon: 08-522 216 60

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Axilur® vet.

  Oralt pulver 4 % 2500 gram Burk

  • Varunummer: 420026
  • Tillverkare: Intervet AB

  676 kr

  Jämförpris: 0,27 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?