Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Intervet International B.V

   P.O. Box 31

   NL-5830 AA Boxmeer

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Intervet Productions S.A.

   FR-27460 Igoville

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Axilur vet. 19% oralpasta

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   100 ml pasta 19% innehåller:

   Verksamt ämne: Fenbendazol 19 g.

   Övriga innehållsämnen: Glycerol, propylenglykol, natriumhydroxid, karbomer, sorbitol, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, äppel- och kanelsmakämne, vatten.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   Infektion med fullvuxna stadier och larvstadier av stora strongylider (Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus), Oxyuris equi, Parascaris equorum, Dictyocaulus arnfeldi och Strongyloides westeri. Vid behandling mot Strongyloides westeri hos föl ges ökad dos.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   7. DJURSLAG

   Häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   4 g (= ett delstreck) Axilur vet. 19 % oralpasta innehåller ca 750 mg fenbendazol.

   Vanlig dosering är 7,5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande ett delstreck på doseringssprutan per 100 kg kroppsvikt som engångsdos.

   Innehållet i sprutan räcker till 600 kg. Vid behandling mot Strongyloides westeri hos föl ges ökad dos, 50 mg fenbendazol per kg kroppsvikt, motsvarande 1 hel dosspruta Axilur vet. 19 % oralpasta (=24 g) till 90 kg kroppsvikt som engångsdos.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ges direkt i hästens mun.

   Kontrollera att munnen är fri från foder. För in dossprutans pip i mungipan mot tungans bakre del och tryck ut önskad dospasta.

   10. KARENSTID(ER)

   Kött och slaktbiprodukter: 5 dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Undvik direktkontakt med huden. Tvätta händerna efter användning.

   Felaktig användning kan leda till ökad risk för resistensutveckling och minskad behandlingseffekt. Se därför till att undvika:

   • Ofta upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp.

   • Upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp under en längre tid.

   • Underdosering, kan bero på underskattning av kroppsvikt, att läkemedlet ges på fel sätt eller felaktig inställning av doseringshjälpmedlet.

   Dräktighet och laktation

   Kan användas under dräktighet och laktation

   Överdosering

   Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).

   Blandbarhet

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-07

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Axilur® vet.

  Oral pasta 19 % 10 x 24 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 021635
  • Tillverkare: Intervet AB

  795 kr

  Jämförpris: 3,31 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?