Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Dechra Limited

   Snaygill Industrial Estate

   Keighley Road

   Skipton

   North Yorkshire

   BD23 2RW

   Storbritannien


   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Terumo BCT Limited

   Old Belfast Road

   Millbrook

   Larne

   Co. Antrim

   BT40 2SH

   Nordirland


   SC Infomed Fluids SRL

   50 Theodor Pallady Blvd

   District 3

   032266 Bukarest

   Rumänien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Aqualec 9 mg/ml infusionsvätska, lösning för nöt, häst, hund och katt. Natriumklorid

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Natriumklorid 9 mg

   Natrium: 150 mmol/liter; klorid: 150 mmol/liter.


   Infusionsvätska, lösning.

   Klar, färglös lösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av uttorkning hos nöt, häst, hund och katt.

   För korrigering av minskad blodvolym (hypovolemi) till följd av chock eller sjukdom i magtarmkanalen (särskilt vid förekomst av metabolisk alkalos (hög halt av basiska ämnen i blodet), t.ex. i fall med ihållande kräkning eller störningar i löpmagsfunktionen hos nötboskap).

   Läkemedlet kan ges för att tillgodose normala vätske- och elektrolytbehov när vätskor inte kan ges via munnen.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Överdrivna infusionsflöden kan orsaka rastlöshet, rosslande lungljud, snabb hjärtrytm, snabb andning, nosflytningar, hosta, kräkning och diarré.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nöt, häst, hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intravenös användning.

   Volym och infusionshastighet beror på kliniskt tillstånd, befintliga brister hos djuret, underhållsbehov och fortsatta förluster.

   En allmän riktlinje är att i början försöka korrigera uttorkning med 50% (helst under sex timmar men snabbare vid behov) och därefter göra en ny utvärdering genom klinisk undersökning.

   Brister ligger vanligtvis inom intervallet 50 ml/kg (mild) till 150 ml/kg (allvarlig). En infusionshastighet på 15 ml/kg/timme rekommenderas vid frånvaro av chock (doseringsintervall 5-75 ml/kg/timme).

   Vid chock krävs höga initiala infusionshastigheter på upp till 90 ml/kg/timme. Höga infusionshastigheter ska inte upprätthållas längre än en timme såvida inte urineringen har återställts. Maximal infusionshastighet ska minskas vid förekomst av hjärt-, njur- och lungsjukdom.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Bruksanvisning:

   Ta upp påsen från den skyddande ytterförpackningen genom att riva neråt från den tandade kanten.

   Ta bort portpluggen som skyddar den sterila givarporten.

   För in droppaggregatet helt och hållet för att åstadkomma en läckfri anslutning och häng upp påsen i en droppställning.

   Inget luftinlopp krävs.

   Flöda och reglera droppaggregatet i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om droppaggregatet täpps igen får lösningen inte pumpas tillbaka till påsen, utan utrustningen måste bytas ut.

   KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter (nöt och häst): 0 dagar.

   Mjölk (nöt och häst): 0 timmar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Får ej frysas.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Använd ej lösningen såvida den inte är klar, fri från synliga partiklar och behållaren är oskadad.

   Natriumöverskott kan inträffa hos djur med hjärt- eller njursvikt. Det ska noteras att natriumutsöndringen kan försämras efter operation/trauma.

   Risken för blodpropp i samband med intravenösinfusion ska beaktas.

   Produkten ska värmas till cirka 37ºC före administrering för att undvika sänkt kroppstemperatur.

   Denna produkt ska inte användas under längre tid än vad som krävs för att korrigera och upprätthålla cirkulationsvolymen. Felaktig/överdriven användning kan förvärra eller orsaka metabolisk acidos.

   Noggrann aseptik ska hållas.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Ej relevant.


   Användning under dräktighet eller digivning:

   Används endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

   Inga kända.


   Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):

   Övervaka vätskeavgivningen. Administrering av vätskedrivande kan bli nödvändigt.


   Blandbarhetsproblem:

   Inga kända.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-06-14

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För djur. Receptbelagt.

   Infusionspåse av polyvinylklorid överdragen med polypropen.

   Förpackningsstorlekar: Individuella vätskepåsar om 100 ml, 500 ml, 1000 ml och 2000 ml, var och en med en egen bipacksedel eller kartonger innehållande 50 x 100 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml, 4 x 2000 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aqualec

  Infusionsvätska, lösning 9 mg/ml 10 x 1000 milliliter Påse

  • Varunummer: 384372
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  280 kr

  Jämförpris: 0,03 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?