Riklig mens

Det är svårt att veta om ens egna blödningar är normala. Om du måste byta mensskydd besvärande ofta eller använda dubbla mensskydd för att inte blöda igenom, är din mens är riklig. Det finns ett receptfritt läkemedel som kan minska blödningen om den är besvärande.

Du kan göra något åt rikliga mensblödningar

Du ska inte stå ut med rikliga mensblödningar som hindrar dig att leva normalt under mensen. Dels är det besvärligt, dels kan det leda till blodbrist. Om din mens är regelbunden och du är över 15 år kan du ta receptfri medicin utan att först kontakta läkare.

Cyklo-F innehåller tranexamsyra och minskar blödningsmängden med upp till 40 procent när den är som störst. Cyklo-F minskar effekten av ett ämne som löser upp levrat blod, vilket leder till mindre blödning. Det påverkar inte kroppens hormoner, menscykeln eller ägglossningen. Ta Cyklo-F tabletter de dagar då blödningen är som rikligast. Du märker effekten efter 1-2 timmar.

VIKTIGT

Du ska inte använda Cyklo-F utan att först tala med läkare om du har oregelbunden mens, pågående njursjukdom, blod i urinen eller om du eller dina föräldrar eller syskon tidigare haft blodpropp.

Möjliga orsaker till riklig mens

  • En ökad mängd av ett ämne i livmodern som löser upp levrat blod. Blödningen börjar då på nytt och blir därför kraftigare. Det är ofta ärftligt.
  • Myom, knuta av muskler och bindväv i livmodern.
  • Kopparspiral.
  • I sällsynta fall kan det bero på en blödningssjukdom.

Ta kontakt med sjukvården om

  • Mensblödningen varar i mer än två veckor.
  • Blödningen ändrar karaktär, till exempel ökar kraftigt.
  • Du har stora mensblödningar och samtidigt lätt att få blåmärken eller ofta blöder näsblod.