Förgiftning

Misstänker du att din katt blivit förgiftad av något, till exempel medicin, råttgift, glykol eller någon växt, kontakta alltid veterinär omgående. Får du inte tag på någon veterinär ring Giftinformationscentralen via 112. Tänk också på att choklad innehåller teobromin som är giftigt för katter. Katter verkar dock sällan stoppa i sig så mycket choklad att de blir sjuka.

Råttgift

Katter får ibland i sig råttgift. Råttgift innehåller ämnen som gör att blodet inte kan stelna vilket gör att katten kan dö av inre blödningar om den inte kommer under behandling. Hur allvarligt det är beror på storleken på katten och hur mycket gift den fått i sig. Det är därför mycket viktigt att du alltid kontaktar veterinär om du misstänker att din katt fått i sig råttgift.

Glykol

Glykol som kan finnas i bilens kylarvätska smakar sött och kan därför vara attraktivt för en katt. Glykol är dock mycket giftigt och kan ge livshotande skador även i små mängder. Misstänker du att din katt fått i sig glykol ska du omedelbart kontakta veterinär.

Giftalger

Giftalger eller blåalger kan vid gynnsamma förhållanden börja blomma och driva in mot stränder. Det är mycket farligt om människor eller djur får i sig algtoxiner. Katter badar sällan och dricker oftast inte av vatten med alger. Skulle det ändå hända kan katten drabbas av kräkningar, diarréer, kramper samt att lever och njurar kan slås ut. I allvarliga fall där katten inte får behandling kan dödsfall inträffa. Din katt kan bli sjuk mycket snabbt och det är därför viktigt att du snarast kontaktar veterinär om din katt har fått i sig giftalger eller badat i vatten med giftalger.

Choklad

Choklad innehåller teobromin som är giftigt för katter. Katter verkar dock sällan stoppa i sig så mycket choklad att de blir sjuka. Skulle din katt ändå äta för mycket choklad kan den få kräkningar, buksmärtor, kramper och även dödsfall har förekommit. Hur sjuk din katt blir beror på hur mycket choklad den har ätit liksom om det är mörk eller ljus choklad. Choklad med hög kakaohalt innehåller mer teobromin och är alltså farligare för katten. Ge därför aldrig din katt choklad eller ha choklad framme som katten kan få i sig. Kontakta veterinär om du misstänker att din katt fått i sig för mycket choklad. Försök att ta reda på hur mycket choklad din katt kan ha fått i sig för att veterinären lättare ska kunna bedöma situationen.