Sårrengöring

Vid sårrengöring på häst använder du lämpligast ljummet vatten eller koksaltlösning (sårtvätt). Det är viktigt att göra rent såret noggrant, antingen genom att spola rent eller tvätta med en tvättkompress. Vi har bra produkter för effektiv rengöring.

Rengöring av sår

Rengör först med vatten. Så att du ser var såret sitter, hur djupt det är eller om det finns något främmande i såret? Spola länge för att motverka svullnad, gärna med en vattenslang. Efter rengöringen spola såret med koksaltlösning.

Om det är mycket hår/päls runt såret, klipp för att kunna göra rent ordentligt. Var noga så att inte päls blir kvar i såret.

Under de första dagarna kan såret vätska. Rengör såret varsamt med vatten eller koksalt dagligen eller enligt veterinär ordination. Bandagera vid behov. Kontrollera hästens temperatur och rådfråga veterinär vid minsta tecken på komplikation eller infektion.

Tänk på att

  • Använd tvättkompresser (istället för bubull) när du rengör sår. Kompresserna fransar inte och fastnar inte i såret som bomull kan ha en tendens att göraAnvänd engångshandskar vid sårrengöring.
  • Sårvätska är retande för huden, man kan därför stryka vaselin eller annan mjukgörande salva på huden nedanför ett vätskande sår. Du ska däremot aldrig stryka salva direkt i såret.

Desinfektion 

Ibland kan du behöva desinficera såret för att få bort bakterier som annars kan orsaka en sårinfektion. Men om såret är rent läker det oftast bäst om du inte använder desinfektionsmedel, rådfråga din veterinär om du är osäker,

Om din veterinär har rekommenderat att du ska rengöra såret med desinfektionsmedel (eller om det är nödvändigt av annan orsak) kan man använad klorhexidin eller jodlösning..

Olika desinfektionsmedel

  • Klorhexidin eller jodlösning kan användas för desinfektion.
  • Jod kan ha effekt mot både svampar och bakterier. Observera att Jodopax vet är ett koncentrat som ska spädas före användning. Spädningsanvisningar finns på flaskan.

Sårinfektion

Oavsett om du uppsökt veterinär akut eller inte, bör du alltid vara uppmärksam och titta på såret regelbundet. Kontrollera temperatur dagligen. Det tar ofta några dagar innan ett sår blir infekterat. Förhöjd temperatur är tecken på en infektion.

Ta kontakt med veterinär om

  • Hästen får feber eller blir allmänpåverkat
  • Såret blir svullet, varmt, ömt, rött eller varigt
  • Såret inte läker som det ska

Mera omfattande infektioner måste behandlas med antibiotika.