Diarré

Din häst kan få diarré och för att lämplig behandling ska kunna sättas in underlättar det om man vet orsaken till diarrén. I samband med antibiotikabehandling kan magen och tarmens mikroorganismer komma i olag. Om så är fallet kontaktas veterinär.

Andra orsaker

Exempel på andra orsaker till diarré är inälvsparasiter, virus, förgiftning, tvära foderbyten. Byte av foder bör ske stegvis under cirka en vecka. Transporter upplevs av många hästar som stressande och orsakar ofta tillfälliga diarréer.

Fölet drabbas av diarré i samband med stoets fölbrunst också kallad "9 dygns brunsten" som beror på hormonella förändringar hos stoet. Tarminflammationer kan bli kroniska. Särskilt utsatta är tävlingshästar som ofta står på mycket kraftfoder.

Vid en okomplicerad diarré, det vill säga om din häst vare sig är allmänpåverkad eller har en infektion, kan du pröva en produkt som återställer tarmfunktionen.

Kontakta gärna veterinär eftersom det kan vara svårt att bedöma situationen.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du känner dig osäker.
  • Om du misstänker en infektion eller inälvsparasiter.
  • Om din häst är allmänpåverkad (feber, slöhet).
  • Om din häst inte blir hjälpt av egenvård.
  • Omedelbar kontakt vid tecken på intorkning, föl är särskilt känsliga.