Ohyra

Klåda och/eller hudförändringar kan vara tecken på att din häst har drabbats av ohyra som exempelvis löss. De flesta parasiter ger upphov till klåda men det finns hästar som inte visar några symtom men som ändå kan vara effektiva smittspridare. På grund av den ofta höga smittsamheten är det viktigt att sätta in behandling snabbt.

Läs mer

Rätt behandling mot ohyra

För att rätt behandling ska kunna sättas in är det viktigt att ta reda på vilken ohyra din häst har, eller om klådan/hudförändringen orsakas av något annat.

 • SVA:s hemsida kan du läsa mer om hudsjukdomar som en häst kan drabbas av.
 • Samt om vilka medel som finns mot hudparasiter på häst.

Det är inte längre tillåtet att sälja bekämpningsmedel som innehåller pyretroider

Enligt Kemikalieinspektionens beslutat är det inte längre tillåtet att sälja bekämpningsmedel som innehåller pyretroider. Detta gäller Switch till häst som tidigare har funnits att köpa i lantbrukets handel. Pyretroider är nervgifter som är mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Fästingar

Den i Sverige vanliga fästingen kan via saliv överföra bakterien anaplasma till häst. Granulocytär Anaplasmos ”betesfeber” (hette tidigare ehrlichias) bakterien förökar sig i de vita blodkroppar och ger ett försvagat immunförsvar. I den akuta fasen hittar man bakterier i blodprov. Sjukdomen är relativt vanlig i fästingtätadelar av landet.

En häst med Anaplasmos får hög feber, ofta 40-41 grader, upphörd foderlust, uttalad slöhet, ostadig eller vinglig gång samt svullnad i nedre delen av benen. Anaplasmos kan behandlas med antibiotika intravenöst, men även utan antibiotika blir hästen också oftast frisk inom en vecka.

Smittan överförs från fästingens mag-tarmkanal när den sugit blod i något dygn. Plocka därför bort fästingar så fort som möjligt. Kläm inte. Viktigast är att få bort fästingen även om mundelarna blir kvar. Undvik områden där fästingar trivs, fuktiga miljöer med högt gräs.

 • Titta regelbundet igenom pälsen och ta bort eventuella fästingar så snart som möjligt.
 • Vi har hjälpmedel för att plocka bort fästingar.

Ta kontakt med veterinär

 • Om du misstänker att din häst blivit smittad med fästingburen sjukdom.

Insekter

Insekter som flugor, broms, mygg och knott kan orsaka irritation och besvär för din häst. Har hästen ett sår bör det skyddas mot flugor som kan lägga ägg i såret. När äggen kläcks kommer larver ut som äter på sårvävnaden och såret infekteras.

Andra insekter som knott kan sticka hästar så svårt att huden blir inflammerad. Allergiskareaktioner mot stickande insekter, framför allt svidknott är en orsak till eksemklåda (sommareksem, man- och svansskorv) hos häst.

 • Eksemtäcken, insektstäcken, ögonskydd ”Flyveil” är bra komplement till insektsmedel.
 • Om hästarna besväras mycket, flytta till mindre drabbade beten. Svidknotten kläcks i pölar på vattensjuka marker. I värsta fall stalla in hästarna, morgon och kväll när knotten är som mest aktivast.
 • Flugorna, ägg och larver plockas bort för hand.
 • Tvätta såren med desinficerande lösning.
 • Skydda såren mot flugangrepp med Opsite sårspray eller lägg ett luftigt bandage.
 • Ta in hästen medan såren läker.
 • Det finns inga kemiska medel som är riktigt effektiva. Starkt luktande liniment eller oljor finns att köpa i butiker med hästtillbehör men dessa har oftast kortvarig effekt.

Ta kontakt med veterinär

 • Om egenvård inte hjälper
 • Om du misstänker att din häst fått en allergisk reaktion
 • Om din häst är allmänpåverkad
 • Om huden är inflammerad

Löss

Hästen har två lusarter. Den pälsätande lusen är vanligare än den blodsugande. Hästar med mycket hår drabbas lättare, liksom nedsatta, sjuka eller gamla djur. Sällan drabbas alla hästar i stallet samtidigt. En del hästar kan ha löss utan symtom. Pälslöss är små som ett knappnålshuvud och kan vara svåra att se, liknar långsamt krypande mjäll. Blodsugandelöss är större, mörkare och rör sig långsamt. Lössen sitter oftast i och under man och svansrot eller på hals och bog. Lusäggen (gnetterna) klistras fast på pälsstråt och går att se med blottaögat.

Smittspridning sker vid direktkontakt mellan hästar eller indirekt via ryktdon, filtar och täcken med mera. Löss lever hela livet på sitt värddjur och kan inte överleva någon längre tid utanför kroppstemperatur eller på någon annan djurart. Hästar drabbas av löss framförallt under vinter då hästen har tjock vinterpäls. Men löss kan även hittas under andra delar av året. I lusens saliv finns ämnen som kan ge överkänslighetsreaktioner med kraftig klåda.

Ta kontakt med veterinär

 • Om du misstänker att din häst har löss.
 • För närvarande finns inte något godkänt lusmedel till häst.

Lusflugan

Lusflugan som också kallas för hjortlusfluga eller älgfluga kan ibland angripa hästar. När lusflugan landat på hästen släpper den sina vingar. Eftersom lusflugan suger blod biter den hästen. Betten gör ont och kan orsaka klåda och inflammation i huden.

 • Eksemtäcken, insektstäcken ögonskydd är bra komplement till insektsmedel.
 • Stalla in dagtid och låta hästarna beta nattetid då insekterna inte är lika aktiva.
 • Flugor, ägg och larver plockas bort för hand.
 • Tvätta såren med desinficerande lösning.
 • Skydda såren med Opsite sårspray eller lägg ett luftigt bandage.
 • Ta in hästen medan såren läker.

Ta kontakt med veterinär

 • Vid problem med lusfluga.
 • Det finns inga kemiska medel som är riktigt effektiva. Starkt luktande liniment eller oljor finns att köpa i butiker med hästtillbehör men har oftast kortvarig effekt.

Fotskabb

Värddjursspecifikt kvalster som kan drabba hästar med mycket hovskägg. Är oftast ett ”vinterproblem” lever på hudytan och vid hårsäcken. Skabbdjuren är små, det krävs ett mikroskop för att se på ett hårstrå som klippts av nära huden.

Skabbdjuret ger sådan klåda att hästen står och stampar, skrubbar och biter sig. Huden blir mjällig, fet med krustor och skorv. Ibland faller håret av. Kliandet leder till hudskador som infekteras med bakterier och svampar. Fotskabb kan ge hudförändringar på benen so kallas mugg.

Fotskabb sprids lätt från häst till häst. Eftersom skabbdjuret kan överleva länge, 1-2 månader i miljön behandlas även alla kontakthästar, ryktdon och annan gemensam utrustning. Även viss sanering av stallmiljön krävs. Det finns ingen receptfri behandling mot fotskabb.

Ta kontakt med veterinär

 • Om du misstänker att din häst har fotskabb.
Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visar 4 produkter
/Meny/Djur/Häst/Hud & päls/Ohyra