Ohyra

Klåda och/eller hudförändringar kan vara tecken på att din häst har drabbats av ohyra (parasiter i pälsen eller på huden) som exempelvis löss. De flesta parasiter ger upphov till klåda men det finns hästar som inte visar några symtom men som ändå kan vara effektiva smittspridare. På grund av den ofta höga smittsamheten är det viktigt att sätta in behandling snabbt, kontakta din veterinär om du tror att din häst fått parasiter pälsen eller huden, till exempel löss eller skabb.

Det är inte längre tillåtet att sälja bekämpningsmedel som innehåller pyretroider

Enligt Kemikalieinspektionens beslutat är det inte längre tillåtet att sälja bekämpningsmedel som innehåller pyretroider. Detta gäller Switch till häst som tidigare har funnits att köpa i lantbrukets handel. Pyretroider är nervgifter som är mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Fästingar

Fästingar är vanliga i Sverige, de bär på- och sprider smittor. Hästar kan till exempel drabbas av borrelia eller granulocytär anaplasmos.

Läs mer om sjukdomarna på SVA’s hemsida

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker att din häst blivit smittad med fästingburen sjukdom.

Insekter

Insekter som flugor, broms, mygg och knott kan orsaka irritation och besvär för din häst. Har hästen ett sår bör det skyddas mot flugor som kan lägga ägg i såret. När äggen kläcks kommer larver ut som äter på sårvävnaden och såret infekteras.

Andra insekter som knott kan sticka hästar så svårt att huden blir inflammerad. Allergiskareaktioner mot stickande insekter, framför allt svidknott är en orsak till eksemklåda (sommareksem, man- och svansskorv) hos häst.

  • Eksemtäcken, insektstäcken, flughuva och ögonskydd ”Flyveil” är bra komplement till insektsmedel.
  • Om hästarna besväras mycket, flytta till mindre drabbade beten. Svidknotten kläcks i pölar på vattensjuka marker. I värsta fall stalla in hästarna, morgon och kväll när knotten är som mest aktivast.
  • Flugorna, ägg och larver plockas bort för hand.
  • Skydda såren mot flugangrepp med Opsite sårspray eller lägg ett luftigt bandage.
  • Ta in hästen medan såren läker.

Ta kontakt med veterinär

  • Om egenvård inte hjälper
  • Om du misstänker att din häst fått en allergisk reaktion
  • Om din häst är allmänpåverkad
  • Om huden är inflammerad