Behandla ditt barns mollusker

Mollusker hos barn är ofarliga hudutslag som orsakas av virus. Molluskerna ser ut som vårtliknande små knottror med en liten grop i mitten. Utslagen försvinner oftast av sig själva inom ett år, men det finns även produkter för behandling av mollusker.