Vitaminer & mineraler för barn

Det är viktigt för barn att få i sig vitaminer och mineraler för att må bra och utvecklas. Som förälder är det lätt att känna sig orolig över om barnet får i sig tillräckligt av alla näringsämnen. Alla barn under 2 år bör ges tillskott av D-vitamin. Utöver det får de flesta barn i sig det de behöver via kosten. Äldre barn som äter dåligt kan ta ett allsidigt tillskott anpassat för barn. Prata alltid med barnavårdscentralen (BVC) eller skolhälsovården om du känner oro över ditt barns matvanor.