Bild på Scheriproct
 • Scheriproct Suppositorium
 • Läkemedel
 • Behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen
 • Scheriproct har antiinflammatorisk, klådstillande och smärtlindrande effekt.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Scheriproct

   0,19 %/0,5 % rektalsalva respektive 1,3 mg/1 mg suppositorier. Prednisolonkaproat, cinkokainhydroklorid.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.


   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du ska tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2-3 veckors behandling med Scheriproct.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Scheriproct är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct
   3. Hur du använder Scheriproct
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Scheriproct ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Scheriproct är och vad det används för

   Scheriproct rektalsalva och suppositorier (stolpiller) innehåller två verksamma ämnen, prednisolon och cinkokain. Prednisolon har antiinflammatorisk, antiallergisk och klådstillande effekt. Cinkokain har en smärtlindrande, lokalbedövande effekt.


   Scheriproct används för behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt sprickbildningar (ytliga analfissurer) vid ändtarmen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct

   Använd inte Scheriproct

   • om du är allergisk mot prednisolonkaproat eller cinkokainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • Undvik att få Scheriproct i ögonen. Efter användandet ska händerna tvättas noga.

   • Prata med läkare om du misstänker att du har en infektion orsakad av t.ex. bakterier eller svamp i ändtarmsområdet. Du kan behöva kompletterande behandling.

   • Tänk på att hemorrojder ofta återkommer på grund av bakomliggande förstoppningsbesvär.

   • Följ noga rekommenderad dosering eftersom högre dosering kan leda till fler biverkningar.

   • Om huden runt ändtarmsöppningen blir irriterad eller börjar blöda ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare. Det kan vara tecken på att du inte tål något av de aktiva ingredienserna i Scheriproct.

   • Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling med Scheriproct.

   • Scheriproct ska inte användas under mer än 4 veckor för att minska risken för att huden runt ändtarmen förtunnas

   Barn och ungdomar

   Användning av Scheriproct rekommenderas inte för barn under 18 år eftersom uppgifter om säkerhet och effekt saknas.

   Andra läkemedel och Scheriproct

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du använder eller nyligen använt bedövningsmedel eller läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat (så kallade antiarytmika).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta.


   Scheriproct går över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik under amning. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Scheriproct under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Scheriproct har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Scheriproct rektalsalva innehåller ricinolja

   Detta läkemedel innehåller Ricinolja som kan ge hudreaktioner.


   3. Hur du använder Scheriproct

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Om du upplever ökad irritation eller blödning där du applicerat Scheriproct ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct).


   Om det behövs, rengör försiktigt analområdet innan du använder Scheriproct . Följ därefter nedanstående anvisningar.


   Vanlig dos för vuxna
   Rektalsalva: Stryk på ett tunt lager, vanligtvis 2 gånger dagligen. För att få snabb smärtlindring kan upp till 4 påstrykningar göras under första dagen.
   Om du ska använda salvan inne i ändtarmen: Ta först lite salva (ungefär lika mycket som storleken av en ärta) och smörj runt ändtarmsöppningen för att underlätta införandet av appliceringsspetsen. Skruva på medföljande appliceringsspets på tuben. För därefter försiktigt in appliceringsspetsen i ändtarmen och tryck ut lite salva.
   Suppositorier: Vanligen införs ett suppositorium dagligen i ändtarmen. Vid svåra smärtor kan 1 suppositorium införas 2-3 gånger under första dagen. Suppositoriet förs in med den raka änden först. Om suppositorierna har blivit mjuka p.g.a. värme kan de placeras i kallt vatten innan omslaget tas bort.


   Förbättring inträder vanligtvis snabbt, men behandlingen bör för den skull inte avbrytas. För att undvika att problemen återkommer ska behandlingen fortsätta åtminstone 1 vecka även om symptomen helt försvunnit. Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor, detta för att minimera risken för lokala hudproblem (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du använder Scheriproct).

   Om du använt för stor mängd av Scheriproct

   Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Scheriproct

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Allergiska reaktioner, kontakteksem.

   5. Hur Scheriproct ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Scheriproct ska inte användas efter utgångsdatumet som anges på förpackningen.
   Rektalsalva: Förvaras vid högst 25 °C
   Suppositorier: Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Suppositorier kan förvaras vid högst 25 °C i 2 månader.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   Rektalsalva:

   • De aktiva substanserna är prednisolonkaproat 1,9 mg/g och cinkokainhydroklorid 5 mg/g

   • Övriga innehållsämnen är ricinolja (jungfruolja), hydrerad ricinolja, oktyldodekanol, makrogol-400-monoricinoleat, parfymolja (Chypre).


   Suppositorium:

   • Det aktiva substanserna är prednisolonkaproat 1,3 mg och cinkocainhydroklorid 1 mg per suppositorium.

   • Övriga innehållsämnen är hårdfett.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rektalsalva:
   Genomskinlig och färglös till svagt gulaktig rektalsalva.
   Förpackningsstorlek: 30 g salva i aluminiumtub, appliceringspip medföljer


   Suppositorier:
   Vit-gulaktiga suppositorier.
   Förpackningsstorlek: Ask med 12 suppositorier i blister

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bayer AB
   Box 606
   SE-169 26 Solna
   Tel 08-580 223 00


   Tillverkare:
   Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l., Italien (rektalsalva, suppositorier)


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-12-04


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Scheriproct

  Suppositorium 1,3 mg/1 mg 12 suppositorium/suppositorier Kartong

  • Varunummer: 190584
  • Tillverkare: Bayer AB

  85 kr

  Jämförspris: 7,08 kr / st

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/scheriproct-suppositorium-13-mg-per-1-mg-12-suppositorium-suppositorier-kartong-257871/ 257871 Scheriproct https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/190584s.jpg 85.00 85.00 SEK InStock Scheriproct Suppositorium Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär/Sprickor Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär/Hemorrojder Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Suppositorium 1,3 mg/1 mg 12 suppositorium/suppositorier Kartong