Bild på Propyless®
 • Mjukgörande lotion
 • Läkemedel
 • Fuktighetsbevarande behandling av torr hud. Har även viss effekt mot en del svampar och bakterier.Propylenglykol 20%.
 • Lotionen är tunnflytande och lätt att smörja in.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Propyless

   200 mg/g kutanemulsion
   propylenglykol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PROPYLESS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER PROPYLESS
   3. HUR DU ANVÄNDER PROPYLESS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PROPYLESS SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD PROPYLESS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Propyless är en mjukgörande emulsion som har vattenbindande egenskaper och viss antimikrobiell effekt mot vissa svampar och bakterier. Propyless används för att behandla torr hud av olika slag.

   2. INNAN DU ANVÄNDER PROPYLESS

   Använd inte Propyless

   • om du är allergisk mot propylenglykol eller något annan innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Propyless får inte appliceras i hörselgången eller på brännskadad hud.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker under graviditet.

   För att det ammande barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol bör Propyless inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns inget som tyder på att Propyless påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Propyless innehåller cetylalkolhol

   Propyless innehåller cetylalkolhol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


   3. HUR DU ANVÄNDER PROPYLESS

   Emulsionen stryks på vid behov eller två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten. Stryk på och massera in emulsionen så att huden känns fuktig och mjuk men ej kladdig. Det är bättre att smörja tunt och ofta än tjockt och sällan. Efter bad eller dusch är det också viktigt att smörja in sig, eftersom en del av de naturliga fuktighetsbevarnade ämnen som normalt finns i huden kan ha tvättats bort. Insmörjning bör ske inom några minuter efter dusch eller bad, då fuktighet fortfarande finns kvar i huden.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Övergående sveda och värmekänsla. Detta förekommer oftast i början av behandlingen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR PROPYLESS SKA FÖRVARAS

   Burk: Förvaras vid högst 30 °C.

   Tub: Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är propylenglykol 200 mg/g

   • Övriga innehållsämnen är karbomer, xantangummi, glycerol, bensylalkohol, vitt vaselin, cetylalkohol, stearinsyra, palmitinsyra, glucat SS, glucamate SSE-20, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagnesiumsilikat, dimetikon, silikon, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit till ljust grå emulsion i tub (100 g) eller burk med pump (300 g eller 480 g).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Trimb Healthcare AB

   Östermalmsgatan 19

   114 26 Stockholm

   Tel: 08-12 13 52 00

   E-post: medical@trimb.se

   Tillverkare:

   Farmaclair

   440 avenue du Général de Gaulle

   14200 Hérouville St Clair

   Frankrike


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-05-15

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Propyless®

  Kutan emulsion 200 mg/g 100 gram Tub

  • Varunummer: 000750
  • Tillverkare: Trimb Healthcare AB

  65 kr

  Jämförpris: 650 kr / kg

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/propyless-kutan-emulsion-200-mg-per-g-100-gram-tub-204675/ 204675 Propyless® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/000750s.jpg 65.00 65.00 SEK Propyless InStock Mjukgörande lotion Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Kroppsvård Meny/Hud & hår/Kroppsvård/Återfuktning Verksam substans Verksam substans/Propylenglykol Parfymering Parfymering/Oparfymerad Hudtyp Hudtyp/Torr och känslig hy Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kutan emulsion 200 mg/g 100 gram Tub