Bild på Inolaxol®
 • Vid trög och lös mage
 • Läkemedel
 • Växtfibrer ökar tarminnehållets volym och normaliserar tarmfunktionen. Effekt efter några dagar.
 • Skall tas utblandat i vätskerik föda eller med vätska.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   INOLAXOL

   Oralt pulver, dospåse

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD INOLAXOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER INOLAXOL
   3. HUR DU ANVÄNDER INOLAXOL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR INOLAXOL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD INOLAXOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Inolaxol är ett gluten- och sockerfritt volymökande medel (bulkmedel) som normaliserar tarmfunktionen vid såväl hård som lös avföring. Inolaxol innehåller växtfibrer som sväller i vätska och ökar tarminnehållets volym. Härigenom stimuleras tarmens rörelser på samma sätt som av fiberrik kost. Det ökade vätskeinnehållet ger också en mjukare avföringskonsistens.

   Inolaxol används för behandling av förstoppning, förstoppning i samband med "känslig" tjocktarm (colon irritabile, IBS), sprickor i analöppningen och hemorrojder. Inolaxol används också för att få mjuk avföring efter operation och för behandling av diarré i samband med colon irritabile (IBS).

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   2. INNAN DU ANVÄNDER INOLAXOL

   Använd inte INOLAXOL

   • om du är allergisk mot sterkuliagummi eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har sväljningssvårigheter

   • om du har passagehinder (förträngning) i mag-tarmkanalen till exempel vid ansamling av hård avföring i tarmen, så kallat fekalom

   • om du lider av förslappad tarm

   Var särskilt försiktig med INOLAXOL

   Tala med läkare ellerapotekspersonal innan du använder Inolaxol:

   • om du har känd gummiallergi

   • om du har eller har haft sväljningssvårigheter

   • om du lider av tarmsjukdomen Ulcerös kolit

   Tänk på att:

   • inte ta Inolaxol omedelbart före vila eller sänggående

   • dricka ordentligt då du behandlas med Inolaxol

   • inte ta Inolaxol mer än 4 dagar i sträck om du inte haft någon tarmtömning

   Inolaxol med mat och dryck

   Observera att Inolaxol aldrig skall tas torrt. Oavsett hur Inolaxol tas skall alltid vätska motsvarande ett glas vatten, juice eller dylikt intas samtidigt.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Även om det är oklart om sterkuliagummi absorberas, bör gravida kvinnor iaktta försiktighet vid användning av Inolaxol.

   Inolaxol kan användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har genomförts.

   Baserat på preparatets egenskaper förväntas ingen påverkan av förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER INOLAXOL

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna är 1 dospåse 1-3 gånger dagligen.

   Användning för barn

   Till barn enligt läkares ordination.

   Bruksanvisning

   Inolaxol kan tas utblandat i vätskerikföda som filmjölk, välling eller soppa. Inolaxol kan också tas med vätska. Observera att kornen ej skall tuggas och att de inte löser sig i vätska.

   Gör på något av följande sätt:

   1. Häll Inolaxol i kanten på tallriken med filmjölk, yoghurt, soppa eller välling. Ta dosen

   med de 3-4 första skedarna. Drick ett extra glas vatten eller annan dryck till måltiden.

   2. Häll 15-30 ml (1-2 msk) kall vätska i ett dricksglas. Häll i Inolaxoldosen, rör om och

   drick ur. Drick sedan 1 glas vätska till.

   Observera att Inolaxol aldrig skall tas torrt. Oavsett hur Inolaxol tas skall alltid vätska

   motsvarande ett glas vatten, juice eller dylikt intas samtidigt.

   Inolaxol är ej något laxermedel i vanlig mening utan ett tarmreglerande medel. Det kan därför krävas upp till några dagars regelbunden användning (ibland längre tid) innan full effekt erhålls. Den som använder laxermedel av annan typ kan efter 1 till 2 veckors samtidig Inolaxolanvändning stegvis minska dosen av dessa.

   Överdosering av Inolaxol kan leda till stopp i magtarmkanalen. Symtom på stopp i magtarmkanalen är krampartad, återkommande smärta och i tidiga stadier även höga ljud från tarmarna. Ljuden avtar i senare stadier då tarmarnas rörelser minskar. Vid svåra eller ihållande besvär bör du konsultera läkare.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta INOLAXOL

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Inolaxol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   - Överkänslighetsreaktioner

   - Mild magsvullnad, stopp i matstrupen *

   * Inolaxol kan fastna i matstrupen om läkemedlet tas i för stor dos eller tillsammans med för lite vätska.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR INOLAXOL SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är sterkuliagummi. 1 dospåse innehåller 4 g oralt pulver vilket motsvarar 3,99 g sterkuliagummi.

   - Övriga innehållsämnen är sackarin (sötningsmedel), järnoxid (färgämne E 172), smakämne plommon.

   Inolaxol har en naturlig lukt av ättika som ej påverkar preparatets kvalitet eller egenskaper.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   BGP Products AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tillverkare

   Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, 263 34 Höganäs


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-02-15

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Inolaxol®

  Oralt pulver i dospåse 50 styck Dospåse

  • Varunummer: 028506
  • Tillverkare: BGP Products AB

  119 kr

  Jämförpris: 2,38 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/inolaxol-oralt-pulver-i-dospase-50-styck-dospase-53467/ 53467 Inolaxol® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/028506s.jpg 119.00 119.00 SEK Inolaxol InStock Vid trög och lös mage Meny Meny/Mage Meny/Mage/Gaser, orolig mage & IBS Meny/Mage/Förstoppning Verkningssätt Verkningssätt/Volymökande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oralt pulver i dospåse 50 styck Dospåse