Rabatt
Bild på Aco Acnegel
 • Salicylsyra
 • Vissa utvärtes läkemedel
 • Kan användas för att förebygga och behandla mild till måttlig acne
 • Läs bipacksedeln noga före anvädning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ACO Acnegel

   20 mg/g, gel
   salicylsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad ACO Acnegel är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Acnegel
   3. Hur du använder ACO Acnegel
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur ACO Acnegel ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad ACO Acnegel är och vad det används för

   ACO Acnegel används för att förebygga och behandla mild till måttlig acne.

   2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Acnegel

   Använd inte ACO Acnegel

   - om du är allergisk mot salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Kontakta läkare vid djupa inflammerade förändringar då dessa kan orsaka ärr.

   Om huden blir irriterad bör behandlingen avslutas.

   Andra läkemedel och ACO Acnegel

   Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt ACO Acnegel.

   Graviditet och amning

   Under graviditeten bör det behandlade hudområdet ej vara större än ansiktet.

   Kan användas vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   ACO Acnegel påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   ACO Acnegel innehåller propylenglykol

   Propylenglykol kan ge hudirritation.


   3. Hur du använder ACO Acnegel

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Rengör huden och stryk sedan gelen i ett tunt lager på finnar (acne) och hudområden som lätt drabbas av acne. Används 1-3 gånger dagligen under minst 2 veckor, men oftast flera månader. Användningen kan begränsas till 1 gång per dag, om huden blir besvärande torr.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Gelen kan ge övergående sveda.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudirritation.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur ACO Acnegel ska förvaras

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på tubens svets efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är salicylsyra. 1 g gel innehåller 20 mg salicylsyra.

   - Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är denaturerad etanol, glycerol, propylenglykol, hypromellos och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Gelen är färglös till svagt rosa/violett och transparent till svagt opalescent med en karakteristisk doft av etanol.

   Plasttub à 30 ml med snäpplock innehållande 30 g gel.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   ACO HUD NORDIC AB

   Box 622

   194 26 Upplands Väsby

   Tillverkare

   Bioglan AB

   Malmö


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aco Acnegel

  Gel 20 mg/g 30 milliliter Tub

  • Varunummer: 203653
  • Tillverkare: ACO Hud Nordic AB

  52 kr

  (Ord. pris 79 kr)

  Jämförpris: 2,63 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/aco-acnegel-gel-20-mg-per-g-30-milliliter-tub-107393/ 107393 Aco Acnegel https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/203653s.jpg 79.00 52.00 SEK ACO InStock Salicylsyra Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hudbesvär Meny/Hud & hår/Hudbesvär/Akne Speciellt för Speciellt för/Tonåring Speciellt för/Tonåring/Finnar & akne Rabatt Rabatt Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Gel 20 mg/g 30 milliliter Tub