Smärta

En katt visar smärta på olika sätt, till exempel genom att den haltar, går undan,  eller visar ovilja att röra sig. Smärtan kan bero på många olika saker. Kanske är din katt nyopererad eller har skadat sig. Det kan också finnas bakomliggande sjukdom som orsakar smärtan. Rådgör med din veterinär om din katt har ont.

Använd aldrig receptfria smärtstillande mediciner för människa utan att först rådgöra med veterinär. Observera att katter inte tål paracetamol som finns i smärtstillande mediciner som till exempel Alvedon, Panodil och Reliv. Ge därför aldrig dessa mediciner eftersom även små doser kan vara dödligt för katten.