Sårskada

Sårskador är en av de vanligaste orsakerna till akuta veterinärbesök. Om ett sår behöver sys eller det finns behov av antibiotika är det viktigt att din katt får veterinärvård så fort som möjligt. Ju tidigare antibiotikan sätts in, desto mindre blir risken för att en sårinfektion ska utvecklas. Här får du hjälp med sårvård av din katt.

Läs mer

Sårinfektion vid bitsår från annan katt

Ett exempel på sårinfektion kan vara bitsår från en annan katt, även om såret inte ser så allvarligt ut från utsidan. Katternas munflora innehåller en mängd olika bakterier som kan orsaka infektion och ofta bildas fickor under huden vid ett kattbett, där bakterierna kan frodas.

  • Mindre sår och skråmor på din katt, kan du ofta ta hand om själv.

Det är alltid kattens allmäntillstånd och sårskadans omfattning som är avgörande för om du kan ta hand om såret själv, eller behöver uppsöka veterinär. Ett extra telefonsamtal för att fråga om råd, är aldrig fel. Vid vissa typer av sårskador ska du alltid kontakta veterinär eftersom det ibland kan vara svårt att själv avgöra hur allvarlig sårskadan är.

  • För att undvika att din katt slickar på såret, kan den behöva en halskrage.

Tänk på attÄven ett mindre sår, som sitter så till att det hela tiden glipar när katten rör sig, kan behöva sys för att det ska kunna läka ordentligt.

Ta kontakt med veterinär vid

  • Sticksår
  • Bitsår
  • Sår vid ögonen
  • Stora eller djupa sår som behöver sys.
Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visar 20 produkter
/Meny/Djur/Katt/När olyckan är framme/Sårskada