Kräkningar

Att din katt kräks ett par gånger behöver inte betyda att det är något farligt. Det kan helt enkelt vara så att din katt har fått i sig något olämpligt som den behöver bli av med. Ibland kan katten få både kräkningar och diarré samtidigt. Här får du reda på när du bör kontakta veterinär.

När katten tvättar sig kan de få i sig mycket päls, särskilt om din katt har lång päls. Dessa hårbollar kan ibland få svårt att passera den vanliga vägen och katten kan då kräkas upp dem i stället. Observera att en hårboll kan orsaka förstoppning eller helt enkelt fastna. Din katt kan vid lek av misstag få i sig tråd eller garn som kan trassla in sig och fastna i magen eller tarmen. Finns misstanke om att en hårboll eller att något annat som katten fått i sig fastnat ska du omedelbart kontakta veterinär.

Medicinbiverkan

Illamående och kräkning kan också uppkomma i samband med medicinbehandling.
Vissa katter reagerar med dålig mage av antibiotika precis som vi människor. Detta beror på att magen och tarmens mikroorganismer kan komma i olag i samband med antibiotikabehandlingen.

Ta kontakt med veterinär om

  • Misstanke om främmande kropp (till exempel hårboll, ben, tråd eller garn)
  • Påverkat allmäntillstånd (feber, slöhet)
  • Blodtillblandad kräkning
  • Om det är en kattunge under 6 månader som kräks upprepade gånger
  • Katten inte vill äta eller dricka
  • Katten kräkts mer än 2 dagar
  • Kräkningar fortgått mer än 2 dagar trots egenvård
  • Katten inte får behålla vätska
  • Misstanke om förgiftning eller läkemedelsbiverkan
  • Du känner dig osäker