Diarré

Katter kan få diarré av olika orsaker. I vissa fall är den helt okomplicerad orsakad av till exempel att den ätit något olämpligt, ätit för fort eller för mycket. Har katten mask, är stressad eller har annan bakomliggande sjukdom som till exempel en virus- eller bakterieinfektion kan detta också ge diarré. Här hittar du produkter mot besvären.

Diarré

Precis som för oss människor kan magen och tarmens mikroorganismer komma i olag i samband med antibiotikabehandling så att resultatet blir diarré. För att lämplig behandling ska kunna sättas in bör du veta orsaken till diarrén.

Tänk på att
Vätskebalansen kan rubbas vid upprepade diarréer, detta gäller särskilt unga katter.

Ta kontakt med veterinär om

  • Påverkat allmäntillstånd (feber, slöhet)
  • Blodblandad diarré
  • Yngre katt än 6 månader
  • Diarrén pågått 3 dagar eller mer
  • Diarrén pågått mer än 3-4 dagar trots egenvård
  • Du misstänker förgiftning eller medicinbiverkan
  • Katten inte vill äta eller dricka
  • Du känner dig osäker

Okomplicerad diarré

Vid en okomplicerad diarré, det vill säga om din katt vare sig är allmänt påverkad, har en infektion eller annan bakomliggande sjukdom, kan ett medel som kan normalisera avföringen prövas. Tänk på att katten alltid ska ha tillgång till friskt vatten.

Ge inte grädde eller mjölk till katten eftersom det kan irritera mage och tarm ytterligare.

Tänk på att
Vätskebalansen kan rubbas vid upprepade diarréer, detta gäller särskilt unga katter.

Ta kontakt med veterinär

  • Om diarrén inte går över eller återkommer trots dessa råd.