Diarré

Katter kan få diarré av olika orsaker. I vissa fall är den helt okomplicerad orsakad av till exempel att den ätit något olämpligt, ätit för fort eller för mycket. Har katten mask, är stressad eller har annan bakomliggande sjukdom som till exempel en virus- eller bakterieinfektion kan detta också ge diarré. Här hittar du produkter mot besvären.

Läs mer

Diarré

Precis som för oss människor kan magen och tarmens mikroorganismer komma i olag i samband med antibiotikabehandling så att resultatet blir diarré. För att lämplig behandling ska kunna sättas in bör du veta orsaken till diarrén.

Tänk på attVätskebalansen kan rubbas vid upprepade diarréer, detta gäller särskilt unga katter.

Ta kontakt med veterinär om

  • Påverkat allmäntillstånd (feber, slöhet)
  • Blodblandad diarré
  • Yngre katt än 6 månader
  • Diarrén pågått 3 dagar eller mer
  • Diarrén pågått mer än 3-4 dagar trots egenvård
  • Du misstänker förgiftning eller medicinbiverkan
  • Katten inte vill äta eller dricka
  • Du känner dig osäker

Okomplicerad diarré

Vid en okomplicerad diarré, det vill säga om din katt vare sig är allmänt påverkad, har en infektion eller annan bakomliggande sjukdom, kan en kortare fasteperiod, cirka 1 dygn, i kombination med ett medel som kan normalisera avföringen prövas. Tänk på att katter är känsliga för längre fasteperioder.

I apotekets sortiment finns två medel som innehåller bland annat fibrer respektive en särskild lera som kan användas vid okomplicerad diarré. Din katt ska hela tiden ha tillgång till friskt vatten. Normalbehovet är 40-50 ml per kg kroppsvikt vilket inkluderar vattnet i fodret.

Ge inte grädde eller mjölk till katten eftersom det kan irritera mage och tarm ytterligare.

Tänk på attVätskebalansen kan rubbas vid upprepade diarréer, detta gäller särskilt unga katter. Du kan därför även behöva ge vätskersättning.

Dietråd

Dietråd vid akut okomplicerad diarré. Kombinera eventuellt med medel som normaliserar avföringen.

Dag 1

Ge ej mat men ha alltid vatten framme.

Dag 2

Ge risavkok (=koka riset i riklig mängd vatten, ge katten vätskan i små portioner och spar riset).

Dag 3 och därefter

Ge kokt ris/kokt potatis + kokt mager fisk/kött i förhållandet 50% ris/potatis + 50% fisk/kött. Detta ges i små portioner flera gånger per dag.

Efter två dagar med normal avföring förs katten långsamt tillbaka till sitt vanliga foder, vilket tar minst en vecka.

Observera att det också finns kommersiellt tillverkat dietfoder som kan användas. Detta foder ges också i små portioner.

Tänk på att

det är viktigt att din katt får i sig vätska. Normalbehovet är 40-50 ml per kg kroppsvikt dagligen, vilket inkluderar vattnet i fodret.

Ta kontakt med veterinär

  • Om diarrén inte går över eller återkommer trots dessa råd.
Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visar 6 produkter
/Meny/Djur/Katt/Mage & tarm/Diarré