Ohyra

Ohyra (parasiter) är ett vanligt problem som inte beror på dålig hygien utan finns naturligt i kattens omgivning. De flesta parasiter ger upphov till klåda i varierande grad men det finns de katter som inte uppvisar några symtom men som ändå kan vara effektiva smittspridare. Vi har produkter som tester, medel mot fästing och ohyra samt fästingplockare.

Ohyra är ett vanligt problem

På grund av att parasiter ofta smittar mellan individer är det bra att sätta in behandling snabbt. Det är viktigt att informera de djurägare vars djur din katt eventuellt kan ha smittat så att även de djuren behandlas och på så vis undvika att smittan sprids vidare.

Vissa parasiter kan även tillfälligt orsaka problem hos oss människor med symtom som utslag och klåda, dessa försvinner dock när djuret behandlas.

Idag finns det effektiva receptfria mediciner på apoteket för att behandla parasiter.

Viktigt
Observera att vissa av de mediciner som används till hund är giftiga för katt.

Fästingen

Fästingen trivs bäst på skuggiga platser med hög luftfuktighet och med tät undervegetation. Den kan övervintra och aktiveras när temperaturen ligger över 4-5 grader. Detta innebär att den så kallade fästingsäsongen kan vara ganska långFästingen kan angripa din katt, såväl som oss människor och andra djur. Fästingen är en effektiv smittspridare av olika infektionssjukdomar som till exempel borrelia och anaplasmos (tidigare kallad ehrlichios). Läs mer om sjukdomarna via länkarna

Även om långt ifrån alla fästingar är smittsamma bör du, i områden där fästingen finns, behandla din katt med något som kan förebygga fästingbett och därmed också eventuell infektionssjukdom.

I apotekets sortiment finns ett antal receptfria långtidsverkande medel för användning i förebyggande syfte. Vissa räcker hela säsongen och andra medel behöver upprepas med några veckors mellanrum. Även om din katt är behandlad är det viktigt att regelbundet titta igenom kattens päls och ta bort eventuella fästingar så snart som möjligt. Det finns också hjälpmedel för att plocka bort fästingar.

Ta kontakt med veterinär om

 • Du misstänker att din katt har drabbats av smittsam infektionssjukdom.
 • Din katt har varit i annat land och du misstänker att fästingen följt med därifrån.

Loppor

Loppor är svartbruna, rörliga och väl synliga för ögat. De suger blod, orsakar klåda och ibland även hudskador och loppallergi. Loppor kan spridas mellan till exempel hundar och katter. Även människa kan få loppbett. Det finns olika arter av loppor i Sverige, till exempel igelkotts- och fågelloppor. Dessa kan även smitta andra djur men de kan bara tillfälligt leva på katten och är dessutom enkla att behandla.

I Sverige är det kattloppan, som framförallt finns i södra delen av landet, den som orsakar problem. Kattloppan kan angripa både din katt och hund och kan överleva länge i inomhusmiljön och kräver därför behandling under lite längre tid för att bli av med. Det går inte att med blotta ögat avgöra vilken typ av loppa det är.

Behandling

Det finns receptfria mediciner som fungerar både förebyggande och som behandling när lopporna redan angripit katten. Misstänker du att din katt har fått kattloppor bör du kombinera en medicin som är avdödande på lopporna med en medicin som hindrar att loppan förökar sig. Behandlingen bör pågå under cirka ett halvår.
Tänk på att om du har både katt och hund i hushållet måste alla behandlas för att helt bli av med lopporna. Eftersom loppans livscykel också innefattar omgivningen bör du även städa extra noggrant och tvätta till exempel liggunderlag och filtar.

Ta kontakt med veterinär

 • Om du misstänker annan ohyra (skabb)
 • Om du inte får effekt av behandlingen
 • Om din katt har svår klåda, är blek eller är allmänpåverkad.
 • För artbestämning av loppan.

Löss

Löss är platta, brungula och väl synliga för ögat. Även lusägg som sitter fast på hårstråna kan ses. Löss orsakar klåda och ibland även hudproblem som till exempel fukteksem. Löss är artspecifika vilket innebär att kattens löss inte smittar hunden och tvärtom. Kattens löss angriper därför inte heller människa.

Behandling

Det finns receptfria mediciner som fungerar både förebyggande och som behandling när löss redan angripit katten. Behandlingen kan behöva upprepas en gång. Tänk på att har du flera katter i hushållet ska alla behandlas även om inte alla visar symtom. Däremot behöver inte andra djurslag än det drabbade behandlas. Du bör också städa extra noggrant och tvätta liggunderlag och filtar med mera.

Ta kontakt med veterinär om

 • Du misstänker annan ohyra (skabb)
 • Du inte får effekt av behandlingen
 • Din katt har svår klåda, är blek eller är allmänpåverkad.

Mjällkvalster

Mjällkvalster är mycket små parasiter som lever på hudytan och orsakar oftast lindrig klåda och mjällbildning. Mjällkvalster är inte artspecifika och finns hos katt men även hund och kanin. Även människor kan få utslag och klåda som oftast försvinner när katten behandlas. Det är framför allt kattungar som drabbas.

Det finns inga receptfria mediciner att behandla katt med mjällkvalster.

Tänk på att om du har både katt och hund i hushållet måste alla behandlas för att helt bli av med mjällkvalster även om inte alla uppvisar symtom.

Ta kontakt med veterinär

 • Om du misstänker mjällkvalster

Rävskabb

Rävskabb är mycket små parasiter som oftast orsakar kraftig klåda och hudförändringar som till exempel utslag och håravfall. Rävskabb är vanligast hos hund men även katt kan drabbas. Människa kan få så kallad skenskabb som oftast försvinner då djuret behandlas.

Det finns inga receptfria mediciner för behandling av rävskabb. Tänk på att om du har både katt och hund i hushållet måste alla behandlas för att helt bli av med rävskabb även om inte alla uppvisar symtom.

Ta kontakt med veterinär

 • Om du misstänker rävskabb

Öronskabb

Öronskabb är mycket små parasiter som lever i hörselgången på katt. Öronskabb orsakar oftast kraftig klåda i och omkring öronen och man kan också se rikligt med svart grynigt sekret i örat. Öronskabb är vanligast hos unga katter.

Det finns inga receptfria mediciner för behandling av öronskabb.

Tänk på att om du har både katt och hund i hushållet måste alla behandlas för att helt bli av med öronskabb även om inte alla uppvisar symtom.

Ta kontakt med veterinär

 • Om du misstänker öronskabb