Förstoppning

Det finns flera orsaker till varför din hund kan få förstoppning. Faktorer som ålder och stress kan bidra till dessa symtom. Det kan också bero på att din hund har ätit ben eller fått i sig en främmande kropp. Här får du reda på när du bör kontakta veterinär. Vi har också laxerande produkter- om veterinär har rekommenderat det.

Förstoppning - ett allvarligt tillstånd

Förstoppning kan också ha att göra med att något som din hund svalt ner till exempel leksak, strumpa eller sten fastnat i magsäck eller tarm och kan inte passera. Detta är ett allvarligt tillstånd och finns misstanke om detta så ska du omedelbart kontakta veterinär. Det finns också andra sjukdomstillstånd som gör att hunden kanske sitter och krystar länge när den ska bajsa vilket felaktigt kan tolkas som att den har förstoppning.

Ta kontakt med veterinär om

  • Misstanke om främmande kropp (hunden svalt ett främmande föremål t ex leksak, tråd/garn, ben)
  • Hunden/katten både kräks och är förstoppad (kan vara tecken på främmande kropp)
  • Påverkat allmäntillstånd (feber, slöhet)
  • Avföringen innehåller blod och/eller slem
  • Det är en valp under 6 månader
  • Förstoppningen inte upphör efter 2 dagar trots egenvård
  • Hunden har smärta när den bajsar
  • Hunden inte vill äta eller dricka
  • Du känner dig osäker

Okomplicerad förstoppning

Om ingen misstanke finns om allvarlig orsak till förstoppningen och hunden är pigg och frisk för övrigt, kanske veterinären rekommenderar att du behandlar hunden själv med till exempel paraffinolja eller mikrolavemang.

Tänk på att

Det är viktigt att hunden får i sig ordentligt med vätska och att den rör på sig.

Ta kontakt med veterinär

  • Om förstoppningen inte blivit bättre på ett par dagar trots egenvård