Diarré

Hundar kan få diarré av olika orsaker. I vissa fall är den helt okomplicerad orsakad av till exempel att den ätit något olämpligt, ätit för fort eller för mycket. Har hunden mask, är stressad eller har annan bakomliggande sjukdom som till exempel en virus- eller bakterieinfektion kan detta också ge diarré. Här hittar du produkter mot besvären.

Under Mina recept kan du även hämta ut dina djurrecept.

I samband med antibiotikabehandling

Precis som för oss människor kan magen och tarmens mikroorganismer komma i olag i samband med antibiotikabehandling så att resultatet blir diarré. För att lämplig behandling ska kunna sättas in bör du veta orsaken till diarrén.

Tänk på att
Vätskebalansen kan rubbas vid upprepade diarréer, detta gäller särskilt valpar och hundar av små raser.

Ta kontakt med veterinär om

  • Om din hund har ett påverkat allmäntillstånd (feber, slöhet).
  • Vid blodblandad diarré.
  • Om din hund är yngre hund än 6 månader.
  • Diarrén pågått 3 dagar eller mer.
  • Diarrén pågått mer än 3-4 dagar trots egenvård.
  • Du misstänker förgiftning eller läkemedelsbiverkan.
  • Hunden inte vill äta eller dricka.
  • Du känner dig osäker.

Okomplicerad diarré

Vid en okomplicerad diarré, det vill säga om din hund vare sig är allmänt påverkad, har en infektion eller annan bakomliggande sjukdom, kan ett medel som kan normalisera avföringen prövas. Din hund ska hela tiden ha tillgång till friskt vatten.

Tänk på att

Vätskebalansen kan rubbas vid upprepade diarréer, detta gäller särskilt valpar och hundar av små raser.

Ta kontakt med veterinär om

  • Diarrén inte går över eller återkommer trots dessa råd.