Diarré

Hundar kan få diarré av olika orsaker. I vissa fall är den helt okomplicerad orsakad av till exempel att den ätit något olämpligt, ätit för fort eller för mycket. Har hunden mask, är stressad eller har annan bakomliggande sjukdom som till exempel en virus- eller bakterieinfektion kan detta också ge diarré. Här hittar du produkter mot besvären.

Läs mer

I samband med antibiotikabehandling

Precis som för oss människor kan magen och tarmens mikroorganismer komma i olag i samband med antibiotikabehandling så att resultatet blir diarré. För att lämplig behandling ska kunna sättas in bör du veta orsaken till diarrén.

Tänk på att

Vätskebalansen kan rubbas vid upprepade diarréer, detta gäller särskilt valpar och hundar av små raser.

Ta kontakt med veterinär om

  • Om din hund har ett påverkat allmäntillstånd (feber, slöhet).
  • Vid blodblandad diarré.
  • Om din hund är yngre hund än 6 månader.
  • Diarrén pågått 3 dagar eller mer.
  • Diarrén pågått mer än 3-4 dagar trots egenvård.
  • Du misstänker förgiftning eller läkemedelsbiverkan.
  • Hunden inte vill äta eller dricka.
  • Du känner dig osäker.

Okomplicerad diarré

Vid en okomplicerad diarré, det vill säga om din hund vare sig är allmänt påverkad, har en infektion eller annan bakomliggande sjukdom, kan en kortare fasteperiod, cirka 1 dygn, i kombination med ett medel som kan normalisera avföringen prövas.
I apotekets sortiment finns två medel som innehåller bland annat fibrer respektive en särskild lera som kan användas vid okomplicerad diarré. Din hund ska hela tiden ha tillgång till friskt vatten. Normalbehovet är 40-50 ml per kg kroppsvikt dagligen, vilket inkluderar vattnet i fodret. Du kan även ge vätskersättning.
Efter fastan och att diarrén avstannat kan du börja ge små portioner dietfoder.

Tänk på att

Vätskebalansen kan rubbas vid upprepade diarréer, detta gäller särskilt valpar och hundar av små raser.

Dietråd

Dietråd vid akut okomplicerad diarré. Kombinera eventuellt med medel som normaliserar avföringen.
Dag 1: Ge ej mat men ha alltid vatten framme
Dag 2: Ge risavkok (=koka riset i riklig mängd vatten, ge hunden vätskan i flera små portioner och spar riset)
Dag 3 och därefter: Ge kokt ris/kokt potatis + kokt mager fisk/kött i förhållandet 75% ris/potatis + 25% fisk/kött. Detta ges i små portioner flera gånger per dag.
Efter två dagar med normal avföring förs hunden långsamt tillbaka till sitt vanliga foder, vilket tar minst en vecka.

Observera att det också finns kommersiellt tillverkat dietfoder. Detta foder ges också i små portioner dagligen.

Tänk på att det är viktigt att din hund får i sig vätska. Normalbehovet är 40-50 ml per kg kroppsvikt dagligen, vilket inkluderar vattnet i fodret.

Ta kontakt med veterinär

Om diarrén inte går över eller återkommer trots dessa råd.

Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visar 11 produkter
/Meny/Djur/Hund/Mage & tarm/Diarré