Mjällkvalster

Mjällkvalster är mycket små parasiter som lever på hudytan och orsakar lindrig klåda och mjällbildning. Mjällkvalster är inte artspecifika och finns hos både hund och katt (och kanin). Även människor kan få utslag och klåda som oftast försvinner när hunden behandlas. Det är framför allt valpar som drabbas. Vi har produkter för behandling av mjällkvalster.

Mjällkvalster – så behandlar du

Det finns en receptfri medicin att behandla hund med mjällkvalster. Behandlingen bör pågå under minst 3 veckor, men ibland väsentligt längre om infektionen funnits länge eller om det finns många djur i hushållet. Kontakta därför gärna veterinär för råd.

Tänk på att om du har både hund och katt i hushållet måste alla behandlas för att helt bli av med mjällkvalster även om inte alla uppvisar symtom.

Ta kontakt med veterinär

  • Vid tveksamhet om diagnos.
  • Om du också har andra djur än hund.
  • Om du inte får effekt av behandlingen.
  • Om din hund har svår klåda och är allmänpåverkad.
  • Om du har många hundar i hushållet.