Loppor

Loppor är svartbruna, rörliga och väl synliga för ögat. De suger blod, orsakar klåda och ibland även hudskador och loppallergi. Loppor kan spridas mellan till exempel hundar och katter. Även vi människor kan få loppbett. Det finns olika arter av loppor i Sverige till exempel igelkotts- och fågelloppor. Vi har lösningar för att bli av med loppor.

Hund- och kattloppa

I Sverige är det kattloppan som framförallt finns i södra delen av landet, den som orsakar problem. Kattloppan kan angripa både din hund och din katt och kan överleva länge i inomhusmiljön och kräver därför behandling under lite längre tid för att bli av med. Det finns också hundloppa men denna är än så länge inte så vanlig. Det går inte att med blotta ögat avgöra vilken typ av loppa det är.

Behandling

Det finns receptfria mediciner som fungerar både förebyggande och som behandling när lopporna redan angripit hunden. Misstänker du att din hund fått kattloppor bör du kombinera ett medel som är avdödande på lopporna med ett medel som hindrar att loppan förökar sig. Behandlingen pågår under cirka ett halvår

Tänk på att om du har både hund och katt i hushållet måste alla behandlas för att helt bli av med lopporna.
Eftersom loppans livscykel också innefattar omgivningen bör du även städa extra noggrant och tvätta till exempel liggunderlag och filtar.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker annan ohyra (skabb).
  • Om du inte får effekt av behandlingen.
  • Om din hund har svår klåda, är blek eller är allmänpåverkad.
  • För artbestämning av loppan.