Här på Apoteket tänker vi hållbart på riktigt

Vi tar ansvar för en hållbar utveckling genom att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med det de handlar hos oss. Vi vill att våra medarbetare ska känna stolthet över att Apoteket tar ansvar från fabriken till apotekshyllan och hela vägen till avfallshanteringen.

Apotekets hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy gäller för hela Apoteket. Den styr vår verksamhet och ligger till grund för hur vi hanterar risker och fattar beslut. Vi tar stöd av policyn när vi möter kunder och samverkar med leverantörer och kollegor. Här kan du läsa hela Apotekets hållbarhetspolicy.

Samarbete är vägen framåt

Ingen kan rädda världen på egen hand. För att göra gemensam sak kring de utmaningar världen står inför har FN:s länder enats om sjutton globala mål. Här på Apoteket antar vi utmaningen och kavlar upp ärmarna lite extra. Vi har valt att fokusera våra insatser på de fem mål där vi tror att vi kan göra skillnad. Hur det går till kan du se i filmen här ovanför.

Målinriktat arbete inom fem områden

Apoteket har också satt egna mål inom fem prioriterade områden. De bidrar på olika sätt till de globala målen.

Hälsa
Vi arbetar för bättre hälsa i samhället. Läs mer om området hälsa.

Kunderbjudande
Vi ställer höga krav på produkter och leverantörer för att de ska kunna inkluderas i vårt kunderbjudande. Läs mer om området kunderbjudande.

Miljö
Vi minskar vår miljöpåverkan bland annat genom att hjälpa människor till rätt läkemedelsanvändning, genom att samla in överblivna läkemedel och att minska utsläppen från våra transporter. Läs mer om området miljö

Medarbetare
Våra medarbetares hälsa och mångfald motiverar och hjälper oss att tillgodose våra kunders olika behov. Läs mer om området medarbetare.

Lönsamhet
Vi behöver vara långsiktigt lönsamma för att fortsatt vara en konkurrenskraftig apoteksaktör och bidra till ett liv i hälsa. Läs mer om området lönsamhet.